Uw gegevens ophalen

Werken bij Stadlander

Stadlander is een dynamische en uitdagende werkgever. De woningbranche verandert namelijk continu. En wij bewegen mee. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom investeren we voortdurend in hun kennis en vaardigheden om als organisatie nog beter te presteren. Met als doel: maximale klanttevredenheid. 

Beloningsbeleid
Stadlander heeft de diverse functies ingedeeld volgens het Handboek functie-indeling woondiensten dat deel uitmaakt van de CAO Woondiensten. Werknemers worden op grond van de indeling van de functie in één van de salarisschalen ingedeeld. 

Salaris bestuurder en vergoeding commissarissen
De bestuurder wordt conform schaal G van de beloningscode bestuurders beloond. Inmiddels is deze beloningscode door de invoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) op 1 januari 2013 niet meer van toepassing. De huidige bestuurder valt echter onder het overgangsrecht in deze nieuwe wet.

De commissarissen van Stadlander krijgen voor hun inspanningen een vergoeding die is gebaseerd op de honoreringscode commissarissen van woningcorporaties. Ook deze honoreringscode is door de invoering van de WNT niet meer van toepassing. De commissarissen die zijn benoemd voor 1 januari 2014 vallen echter onder het overgangsrecht in de WNT. Nieuwe commissarissen zullen worden benoemd conform de WNT.

Actuele vacatures
Hier vind je onze actuele vacatures.