Uw gegevens ophalen

Taalhuis in Tholen

Inwoners van Tholen die moeite hebben met lezen of schrijven, kunnen binnenkort terecht bij het Taalhuis. Het college heeft besloten daar een proef mee te doen.

ROB PAARDEKAM

Inwoners van Tholen die moeite hebben met lezen of schrijven, kunnen binnenkort terecht bij het Taalhuis. Het college heeft besloten daar een proef mee te doen.

Er komt een fysieke voorziening waar mensen op gezette tijden kunnen aankloppen als ze hulp willen om hun taalbeperking aan te pakken. Waar dit 'loket' komt, is nog niet helemaal duidelijk. Wel zeker is dat er voor 8 uur per week een coördinator wordt aangesteld.

Het invoeren van het Taalhuis kost de gemeente geen extra geld. De middelen om laaggeletterdheid aan te pakken gingen voorheen naar Scalda, dat het gebruikte om cursussen voor volwassenen aan te bieden. Dat gebeurde op regionaal niveau. Nu gemeenten zelf meer de regie hebben over hun beleid om taalachterstanden weg te werken, kiest Tholen voor een andere aanpak. Als mensen zich straks melden bij het Taalhuis, bekijkt de coördinator welke oplossing het meest voor de hand ligt. De mogelijkheden zijn legio. De cliënt kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een vrijwilliger, worden doorverwezen naar andere instanties of het aanbod krijgen om activiteiten te doen of een cursus te volgen.

Het Taalhuis begint waarschijnlijk al in oktober of november.

Bron: PZC dd 20-09-2017