Uw gegevens ophalen

Stadlander werkt hard aan beter contact met huurders

BERGEN OP ZOOM – Luister! Communiceer! Kom afspraken na! Dat was en is de boodschap aan Stadlander. De woningclub die zoveel mensen in de regio huisvesting biedt. Die wil luisteren, maar daarmee heeft geworsteld. Beterschap beloofde en afgelopen woensdag duidelijk maakte dat de juiste weg in is geslagen op dat gebied. Niet dat alles nu al koek en ei is met de vele, vele partners waarmee Stadlander te maken heeft, maar de woordvoerders gaven zeker een beeld dat hoop biedt aan de kritische volgers.

Wie er deze avond ook aan het woord kwam, de boodschap aan de belanghouders was en bleef: “We luisteren!” De bewonerscommissies, huurdersbelangenverenigingen, gemeentelijke vertegenwoordigers volgden de presentaties met een kritische blik, maar konden ook constateren dat Stadlander niet in een ivoren toren zit en wel degelijk initiatieven heeft genomen om tot verbeteringen te komen. Met name in het communiceren en het betrekken van partijen bij de ontwikkelingen. De toon werd gezet door de voorzitter van de raad van commissarissen, Guust Verpaalen, die voor de verandering niet inzette op een voordrachtje van “en zo is het” maar het grootste deel van zijn tien minuten de aanwezigen uitdaagde om mee te doen. Hij zette de toon door te wijzen op de waarden van Stadlander. Zoals: de huurder staat centraal. “Het gaat om degene in de woning.” En “we moeten bruggen slaan om dingen te verbeteren.” Oftewel de kloof tussen huurders en al die partijen die namens die huurders hun zegje willen doen en de verhuurder moet worden vernauwd.

Lunchmandje
Ton Ringersma, de leidinggevende van Stadlander, stelde zowel in zijn terugblik op 2016 als in zijn vooruitblik de klant centraal. “Anders met huurders omgaan.” En “meer tijd vrijmaken voor wie het echt nodig hebben”. Doelend op die mensen die met wat problemen kampen. Natuurlijk moeten er dan keuzen gemaakt worden. Zo is er een klanthuis ingesteld en zijn er klantbegeleiders gekomen die helpen een normale woonomgeving te realiseren. Bijzonder detail ook: de eigen personeelsleden die met een lunchmandje de wijk introkken voor het directe contact tussen die personeelsleden en de bewoners. Het breekt niet alleen het brood maar vernauwt ook de kloof. Tussendoor nam Ringersma een overvloed aan cijfers door met onder andere de boodschap dat er wordt gesloopt (veel!) en wat wordt verkocht, maar: “dat bouwen we er gewoon weer bij.”

Opluistergesprekken
De manager gebied, Brigitte Brojil, mocht de blijde boodschap brengen dat Stadlander op het goede pad is in de communicatie met belanghouders. Zij refereerde aan de ongeveer 150 opluistergesprekken die gevoerd zijn met belanghouders. De boodschap “laat eens wat meer je gezicht zien” is in vruchtbare aarde geland. En, ook hier, de eigen mensen van Stadlander voerden die gesprekken. Als laatste onderdeel van de avond mocht iedereen via samenwerking nog aangeven wat voor hen belangrijk was en er kon ook een advies worden gegeven aan Stadlander. Redelijk eensluidend was de voorlopige en snelle conclusie.

Volkshuisvestingsraad
Voor adviezen is er de Volkshuisvestingsraad Zuidwest gekomen. Die wil dus graag weten wat al die partijen graag willen. Dat kan via www.volkshuisvestingsraadzuidwest.nl maar ook via Facebook. En wie meer wil weten kan inschrijven op de nieuwsbrief die binnenkort voor het eerst verschijnt.

Bron: Bergse Bode, 29 juni 2017