Uw gegevens ophalen

Samen sterk voor een sociale en veilige Ambachtenwijk

Tanya Schot bewaart fijne herinneringen aan haar jeugd. Ze groeide op in de Ambachtenwijk, aan de zuidrand van Tholen. Toen ze enkele jaren geleden terugkeerde, bleek de buurt veel van haar glans te hebben verloren. Maar de kentering is ingezet Samen met haar buren, de gemeente en Stadlander zet Tanya zich in voor een fijne leefomgeving. Afgelopen week werd een nieuwe stap gezet door het plaatsen van lampen in de brandgangen achter de Kuipersdreef.

Het verschil is na een week al merkbaar. “De brandgang wordt nu al minder als sluiproute gebruikt”, ervaart Tanya. De paden tussen de woningen waren voorheen erg in trek bij hangjongeren. Omwonenden ervaarden veel overlast, maar besloten niet bij de pakken neer te zitten. Samen met de gemeente en Stadlander werd een werkgroep gevormd. Eén van de actiepunten is het aanbrengen van verlichting.

Bewegingssensor
Volgens Frans van Engelen, gebiedsconsulent bij Stadlander, gaat het om zeer duurzame LED-lampen. “De lampen laden zichzelf overdag met zonne-energie op. Als het donker wordt, gaan de lampen zwak branden. Als er iemand langs de bewegingssensor loopt, branden de lampen feller. We zorgen zo voor meer sociale veiligheid, zonder hoge energierekening.” Tanya is erg tevreden. “De lampen dun hun werk goed. En we hebben er binnen geen last van.”

Speeltuin
De verlichting is overigens niet het eerste dat in de buurt is aangepakt. “Het begon met de speeltuin”, vertelt Tanya. “Die was eigenlijk een grote zandvlakte. We hebben vorig jaar wethouder Jan Harmsen uitgenodigd om met eigen ogen te komen kijken. Dat was het begin. We hebben als buurt de speeltuin opgeschoond. Daarna volgde het ene na het andere project. Stadlander heeft de lampen opgehangen en we hebben van Stadlander inzicht gekregen in welke grond van de corporatie is en wat van de gemeente is. Nu weten we bij wie we melding moeten maken van bijvoorbeeld zwerfvuil. Met de gemeente zijn we nog in gesprek over het onderhoud van het groen. Dat willen wij best met een groepje doen, als de gemeente het onkruid afvoert.”

Buurtfeest
En dan is er nog het buurtfeest, komende zaterdag 23 september van 13.00 uur tot 17.00 uur. De bewoners pakken flink uit. Met een rommelmarkt, een cultuurmarkt met hapjes uit verschillende landen, muziek en activiteiten voor de kinderen. Iedereen is welkom in de speeltuin van de Kuipersdreef, ook mensen van buiten de wijk. “We gaan er samen een mooie dag van maken, zodat we kunnen laten zien dat het hier een leuke en sociale wijk is!”