Uw gegevens ophalen

Helft parkeergarages is nog niet brandveilig

Na de brand in Goudbaard wil de gemeente de brandveiligheid in alle parkeergarages op orde hebben. Ruim de helft werkt daar nog aan.

Onderzoek door brandweer en gemeente Bergen op Zoom

FLORENCE IMANDT

Minder dan de helft van de 48 parkeergarages in Bergen op Zoom voldoet op dit moment aan de brandveiligheidseisen.

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van de gemeente rond de aanpak van brandveiligheid. Dat project werd samen met de brandweer eind vorig jaar opgepakt na een forse brand in de parkeergarage van Goudbaard die ook een aantal bovengelegen woningen verwoestte.

Veertien parkeergarages voldoen intussen aan de nieuwste brandveiligheidseisen, vijf worden deze maand nog opgeleverd en de overige 27 zullen naar verwachting begin 2018 op orde zijn.

Blijven twee probleemgevallen over: de gemeentelijke parkeergarage Achter de Markt met de aangrenzende bewonersparkeergarage onder het Lindenbaancomplex. En de parkeergarage bij de Franciscusberg, eigendom van de Vereniging van Eigenaren (VVE) aldaar.

Het college van B en W wil de gemeentelijke garage voor drie miljoen euro opknappen en daarin de brandveiligheidsaanpassingen meenemen. Maar er tegenaan ligt - met een doorgang ertussen - ook de particuliere garage van bewoners van de Lindenbaan en Kaatsbaan.

De twee garages zijn allebei groter dan 3.000 vierkante meter en dat is meer dan tegenwoordig is toegestaan. Volgens de brandweer is er onvoldoende zicht in de parkeergarages om brand effectief te kunnen bestrijden: brand zou tot langdurige brandweerinzet, ontwrichting van de binnenstad, ontruiming van bovenliggende woningen en grote economische schade leiden.

De gemeente heeft overlegd met de VVE over een gezamenlijke aanpak. Maar de kans bestaat volgens de gemeente dat de VVE kiest voor een eigen, goedkopere uitvoering van de actiepunten. Vastgoedbeheerder MVGM kon daar gistermiddag namens de eigenaren nog niks over zeggen.
De gemeente verwacht niet dat de brandveiligheid van de parkeergarage bij de Franciscusberg op tijd op orde is.

Er is wel wat herstelwerk uitgevoerd, maar er blijft verschil van mening over de brandmeldinstallatie. Daarom is een 'handhavingstraject' ingezet: bij blijvende overtreding volgt een boete.

VVE Totaal Management, dat beheer en onderhoud regelt namens de eigenaren, wil nog niet reageren omdat het de rapportage niet kent.

Bron: BN DeStem dd 25-10-2017