Uw gegevens ophalen

Bergen op Zoom vangt alsnog statushouders op

De gemeente Bergen op Zoom moet een plaats vinden voor 104 statushouders. Dat moet voor de tweede helft van 2019 gebeurd zijn.

De gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant hebben een akkoord gesloten om 104 extra vluchtelingen met een verblijfsstatus (zogeheten statushouders) onderdak te bieden. Uiterlijk 1 juli 2019 dienen ze een plek te hebben gekregen binnen de Markiezenstad.

In eerste instantie had de gemeente gevraagd deze extra opgave binnen drie jaar te realiseren. Maar daarmee ging de provincie niet akkoord, Noord-Brabant zette in op 1 januari 2019. Uiteindelijk bereikten beide partijen een compromis en is halverwege 2019 overeen gekomen.

Het draait om een inhaalslag. In 2016 werd het Pact van Brabant besloten. Omdat er destijds een tekort dreigde aan opvangplekken om vluchtelingen op te vangen, kregen de provincies opdracht afspraken te maken met gemeenten over (nood)opvang.

Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht zijn daarbij ingedeeld in de subregio Brabantse Wal. Het plan was destijds dat de beide grote steden tijdelijke opvanglocaties zouden bieden, en in ruil daarvoor 208 minder statushouders mochten opvangen. Onderdeel van die deal was dat Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht dat aantal dan voor hun rekening zouden nemen.

Zoals bekend werd de soep niet zo heet gegeten als die werd opgediend. De verwachte grote instroom van vluchtelingen bleef uit, extra opvang was niet nodig. Bleef staan: de 208 statushouders. Binnen de subregio is afgesproken dat die nu weer 'teruggaan' naar de steden (ook Roosendaal neemt er 104 op), zoals oorspronkelijk ooit de bedoeling was.

Het alsnog opnemen van de statushouders gaat overigens niet van harte. Dat blijkt uit een brief die wethouder Arjan van der Weegen
heeft gestuurd naar de provincie. ,,Gezien de verregaande inspanningen die de Brabantse Wal gemeenten in 2016 hebben verricht om te voldoen aan de vraag van de commissaris van de koning om noodopvang te realiseren, betreuren wij uw besluit ten zeerste om de gemeente Bergen op Zoom te houden aan het reguliere toetsingskader."

Nu er een akkoord ligt, wordt de gemeenteraad binnenkort geïnformeerd. Samen met woningcorporatie Stadlander maak de gemeente een plan om de achterstand binnen de afgesproken termijn weg te werken.

Bron: BN/DeStem, dd 28-09-2017