Uw gegevens ophalen

Balkons wooncomplex Gentiaan nu ook gestut

Volgens Stadlander is er geen sprake van onmiddellijk gevaar, maar worden maatregelen puur uit voorzorg genomen.
HENK VAN INGEN

Na delen van de galerijen krijgen nu ook de balkons van woon- en winkelcomplex De Gentiaan in Bergen op Zoom extra ondersteuning in de vorm van stempels.

Uit aanvullend onderzoek van Stadlander blijkt dat een aantal balkons niet aan de minimumeisen voldoet. Er is geen sprake van onmiddellijk gevaar, omdat materialen niet zijn aangetast. De woningcorporatie neemt de maatregelen uit voorzorg.

Alle grote balkons worden vanaf maandag onderstempeld. Woordvoerder Bert Jansen van Stadlander: ,,Hoewel een steekproefsgewijs onderzoek heeft aangetoond dat slechts een deel van de grote balkons niet meer voldoet, heeft Stadlander besloten alle grote balkons te onderstempelen. Een uitzondering is er voor de balkons op de eerste verdieping aan de achterzijde van het Piusplein. Deze balkons voldoen wel aan de minimale eisen. Die balkons worden door de onderstaande bebouwing ondersteund. Hier zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.''

Ook op de kleine balkons worden maatregelen genomen. Uit het onderzoek blijkt dat ze voldoen, behalve bij een zware belasting op de uiterste rand van het balkon. Ze worden daarom afgesloten voor de bewoners, door de deur naar het balkon op slot te draaien. ,,De komende weken willen we alle balkons, de kleine en de grote, onderzoeken om exact na te gaan welke wel of niet voldoen. Dan krijgen we in beeld wat ons precies te doen staat en hoe we de problemen kunnen verhelpen'', aldus Jansen.

Alle bewoners van de 88 appartementen van De Gentiaan zijn woensdagmiddag ingelicht. Stadlander beraadt zich nog op een structurele oplossing voor zowel de galerijen als balkons van De Gentiaan.

Dit jaar heeft Stadlander, nadat zich elders in het land problemen voordeden met soortgelijke woningcomplexen, 27 gebouwen en appartementencomplexen in haar werkgebied onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat alleen in Steenbergen en bij de Gentiaan constructies niet binnen de normen vallen. Het onderzoek naar de balkons van het Bergse wooncomplex waren toen nog niet klaar. Jansen: ,,Daarop hebben we een steekproef laten uitvoeren. De resultaten daarvan hebben ons nu doen besluiten uit voorzorg deze aanvullende maatregelen te nemen.''

Bron: Bn DeStem dd 29-09-2017