Uw gegevens ophalen

‘Wonen en leven’ als thema in ronde zes van de Armoede Estafette

Donderdagmiddag gaf wethouder Lars van der Beek de aftrap voor de zesde ronde van de Armoede Estafette in de gemeente Woensdrecht.

Het thema van deze ronde is ‘Wonen en leven’. Het Armoedepact werd deze middag door drie partijen ondertekend namelijk, Koen van Haaren van Woningstichting Woensdrecht, Ko Drogendijk van Stadlander en Michael van den Broek van Evides.

Armoedepact Woensdrecht

Behalve deze op de bijeenkomst aanwezige ondertekenaars staat ook Woningcorporatie Mooiland achter deze aanpak; evenals de huurdersbelangenverenigingen het CAK, de landelijke organisatie die zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Door vanuit de betrokken partijen tijdig te signaleren en te combineren, worden betalingsachterstanden snel bespreekbaar gemaakt met de betreffende mensen. Met een oplossing op maat wordt voorkomen dat schulden zo hoog oplopen dat er overgegaan moet worden tot woninguitzetting, wat  al na drie maanden achterstand zou kunnen gebeuren.

Deze samenwerking tussen deze partijen is tijdens de bijeenkomst bestempeld als een trendbreuk!

Bron: Woensdrecht Nieuws.nl dd 14-09-2017