Uw gegevens ophalen

‘Voorkom dat mensen hun huis worden uitgezet’

HOOGERHEIDE – De campagne ‘Samen tegen Armoede’ van de gemeente Woensdrecht is toe aan de zesde sessie. In de vorm van een estafette en met telkens een ander thema spant de gemeente zich samen met diverse maatschappelijke partners in om armoede in al zijn facetten aan te pakken. Voor het thema ‘wonen en leven’ hebben onder andere waterbedrijf Evides en diverse woonstichtingen hun handtekening onder het pact gezet.

Glunderend mocht wethouder Lars van der Beek het woord nemen tijdens de presentatie van de zesde fase van het armoedepact. Het samenwerkingsverband wat inzet op het bereiken van mensen die rond de armoedegrens leven en hun leven draaglijker maken, zou één of twee keer doorgegeven worden, maar is inmiddels al toe aan de zesde editie. “Er blijven partijen naar ons toekomen die bij willen dragen aan de aanpak van armoede. Daar zijn wij als gemeente enorm trots op”, aldus de wethouder. Deze keer zaten er verschillende woonstichtingen, huurderbelangenverenigingen en waterbedrijf Evides klaar om het estafette-stokje over te nemen. Het voorkomen van huisuitzettingen is hun voornaamste doel binnen het pact. “En daarbij is samenwerking echt een sleutelwoord”, legt Ko Droogendijk van Stadlander uit.

Armoedepact

Huisuitzettingen
Huisuitzettingen zijn een middel waar de woningbouwstichtingen niet graag naar grijpen. Het zorgt voor grote stress bij de gezinnen wie het overkomt en het maakt het voor hen ook niet makkelijker om hun leven weer op de rit te krijgen. Toch zijn er in Nederland vorig jaar ruim 18.000 huisuitzettingen geweest. “Het leed van deze mensen voorkomen is uiteraard ons belangrijkste doel”, licht wethouder Lars van der Beek toe. “Maar ook financieel is het voor de gemeente niet gunstig als mensen hun woning verliezen. Een jaar maatschappelijke opvang kost al snel 100.000 euro.” Daarom zet de gemeente Woensdrecht als enige gemeente in de regio expliciet in op preventieve maatregelen tegen huisuitzettingen. En met succes, stelt Van der Beek. Alleen dit jaar al werden er 66 huisuitzettingen voorkomen. “Ter vergelijking: in heel 2016 waren dat er maar 39”, licht de wethouder toe.

Preventie
Om te voorkomen dat mensen hun huis verliezen, is het belangrijk dat de lijntjes tussen de maatschappelijke partners kort zijn. “In dit verhaal zijn wij als woningbouwverenigingen geen concurrenten, maar collega’s”, stelt Koen van Haaren van woonstichting Woensdrecht. Michael van der Broek van Evides vult hem aan. “Als iemand wiens water wij noodgedwongen afsluiten in de schuldhulpverlening komt, is er vaak binnen twee weken al een structurele oplossing geregeld. Dat is voor ons fijn, maar vooral ook voor de mensen zelf.” Wanneer bedrijven en hulpinstanties goed contact met elkaar onderhouden, kunnen onoplosbare financiële problemen vaak voorkomen worden. Want schulden werken verlammend, stelt wethouder Van der Beek. “Mensen verliezen snel het overzicht. Door korte lijntjes te hebben en mensen goed door te verwijzen kunnen wij deze mensen snel en structureel helpen. Daarvoor is het belangrijk om de taboe rond financiële problemen te doorbreken.”

Meedoen in de samenleving
De woonstichtingen en Evides namen het estafette-stokje over onder andere de Cliëntondersteuners en de Kindervakantieweek. Zij hebben zich afgelopen weken in de campagne ‘Samen tegen Armoede’ ingezet voor het thema ‘Meedoen in de samenleving’.

Bron: DE Woensdrechtse Bode dd 16-09-2017