Uw gegevens ophalen

Stadlander in de Stroomversnelling

In de Stroomversnelling onderzoeken zes woningcorporaties en vier bouwers de verschillende opties om huurwoningen uit de jaren ’50 – ’70 heel energiezuinig en comfortabel te maken. Geen koude en tocht meer. Geen vochtige woning, maar lekker warm in de winter en niet te heet in de zomer.

Ook Stadlander en VolkerWessels werken samen aan de ontwikkeling van een prototype en gaan 50 woningen ‘nul op de meter’ maken. Naast de energiezuinige woningverbetering tot nul-op-de-meter moet de woning van Stadlander tegelijkertijd ook levensloopbestendig (nultreden) worden gemaakt. Dat doen we met het plaatsen van een uitbouw achter de woonkamer en keuken. Op deze manier kunnen bewoners in hun eigen woning blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.

Het plaatsen van de uitbouw achter de woonkamer en de keuken

Extra comfort en woonruimte
In de uitbouw is een extra (slaap)kamer gemaakt en een nieuwe keuken geplaatst. De oude keukenruimte wordt omgebouwd tot badkamer. VolkerWessels maakt de verschillende onderdelen vooraf in de fabriek. De uitbouw en de kant-en-klare gevels worden naar de locatie gebracht en geplaatst tegen de bestaande gevels. De dakpannen worden verwijderd en over het bestaande dak komt een nieuw dak. De ramen krijgen isolerend glas. De installaties voor de ventilatie, verwarming en warm watervoorziening zijn in de gevel opgenomen. De zonnepanelen op het dak leveren genoeg energie voor een gemiddeld gezin.

Over het bestaande dak komt een nieuw dak

De eerste negen woningen in Oud-Vossemeer (gemeente Tholen) zijn in oktober 2015 gerenoveerd. Na iedere fase evalueren Stadlander en VolkerWessels het resultaat en sturen we bij waar dat nodig is. Op deze manier moet er een Stroomversnellingsproduct ontstaan dat voldoet aan de verwachtingen. De volgende fase zal in het tweede kwartaal van 2016 tot uitvoering komen.

Omdat Stadlander werkzaam is in een gebied dat te maken heeft met een bevolkings- en huishoudenskrimp, is het van belang dat de woningcorporatie de investering in deze duurzame energiezuinige en levensloopbestendige woningverbetering binnen 25 i.p.v. 40 jaar kan terugverdienen.

Nul belemmering
De meer industriële manier van werken levert een snelheidswinst op, maar vereist ook een aangepast en versoepeld proces binnen wet- en regelgeving. De gemeente Tholen werkt hier graag aan mee. “Bijvoorbeeld voor het geven van vergunningen”, aldus wethouder Kees van Dis. “We moeten meer draagvlak creëren voor initiatieven als de Stroomversnelling, zodat dit bij meer corporaties en gemeenten onder de aandacht komt. Als het aan ons ligt gaan we voor nul-op-de-meter, nul treden en nul belemmering.”

> Benieuwd naar hoe het werkt en hoe dat het zit met de verrekening? Lees het in Thuis online

> Ga direct naar onze videoreportage voor een beknopte impressie van de werkzaamheden.

> De ervaring van Stadlander met nul op de meter renovatie ziet u in de video Duurzaam Tholen die werd gemaakt voor de inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken voor huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.

> Hoe te renoveren naar nul op de meter + langer thuis – Kennisdocument Duurzaam Thuis met experimentbeschrijving Oud-Vossemeer vanaf blz. 20

> Persbericht: In 11.000 huurwoningen gaat de energiemeter op nul na renovatie

> Lees in de brochure alles over nul-op-de-meter

> Uitleg over het project stroomversnelling leest u in de handleiding voor bewoners

Situatie voor de werkzaamheden

Situatie na afronding van de werkzaamheden in de Burgemeester Versluijsstraat in Oud-Vossemeer