Uw gegevens ophalen

Buurtcultuurfonds

Als uw aanvraag wordt toegewezen ontvangen we achteraf graag iets over het resultaat. Bijvoorbeeld foto's, een filmpje of een tekst.

Achternaam *
Voorletters *
Naam organisatie (indien van toepassing)
Straatnaam *
Huisnummer *
Postcode * 
Woonplaats *
E-mailadres *
Idee *Schets in één zin het kernonderwerp van uw aanvraag
Omschrijving *
Vul hier de aanvullende gegevens in. Vermeld waar en wanneer u de activiteit wilt laten plaatsvinden.
Effect *
Geef aan op welke wijze de activteit een postieve bijdrage levert aan de wijk
Aantal deelnemers *Hoeveel wijkbewoners denkt u te betrekken in de kunst- of cultuuractiviteit?
Professionele begeleidingStadlander vindt het belangrijk dat uw kunst of cultuuractiviteit onder professionele begeleiding tot stand komt (ter beoordeling van Gebouw – T en/of CKB). Geef aan welke professionele kunstenaar in de regio uw kunst- of cultuuractiviteit wil begeleiden. U kunt deze optie ook open laten. In dat geval wijst de ondersteuningscommissie een professionele kunstenaar aan u toe.
Startdatum *Vul hier in op welke datum de activiteit start.
Afrondingsdatum *Vul hier in op welke datum de activiteit is afgerond.
Kosten *Hoe hoog is het bedrag dat u aanvraagt?
Kostenoverzicht *
Gaaf aan hoe u het geld wilt besteden. Vermeld daarbij de kosten per onderdeel.
Rekeningnummer *Vul hier uw bankrekeningnummer in (geen spaarrekeningnummer)
* verplichte velden