Uw gegevens ophalen

Strategie

In het ondernemingsplan 2014-2016 staan onze strategische doelstellingen geformuleerd. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze belangrijkste doelen.

Onze doelstellingen:

  • Stadlander richt zich op haar volkshuisvestelijke kerntaak met klantfocus en duurzaamheid als basisprincipes en exploiteert het bij haar kerntaak passende vastgoed zelf.
  • Stadlander is verankerd in de samenleving.
  • Stadlander zorgt ervoor dat zij financieel meer dan gezond is door haar rendementen te optimaliseren en taakvreemd vastgoed af te stoten.
  • Stadlander is een moderne, flexibele en competente organisatie die de medewerkers een uitdagende werkomgeving biedt.
  • Stadlander werkt volgens de principes van lean, mean & clean met optimale benutting van ICT-middelen en samenwerkingsmogelijkheden.