Uw gegevens ophalen

Veiligheid

Veilig internetgebruik staat bij Stadlander voorop. Bescherming van uw gegevens is voor Stadlander onderdeel van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering. Stadlander stelt daarom samen met haar internetbureau Ecommany al het mogelijke in het werk om uw gegevens te beveiligen. Zo passen we vergaande beveiligingsmethoden- en technieken toe en maken we uitsluitend gebruik van in Nederland gevestigde en ISO gecertificeerde datacentra. Om het gebruik van en het bezoek aan haar websites zo veilig mogelijk te laten zijn, laat Stadlander periodiek haar websites controleren door ForusP Secure Seal op beveiligingsrisico’s. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

De internetverbinding is beveiligd. Deze veilige verbinding is te herkennen aan het hangslotje met beveiligingscertificaat en de https:// in de adresbalk van u browser. Bent u niet meer actief op uw computer of mobiele apparatuur, dan wordt de verbinding verbroken zodat anderen op een onbewaakt ogenblik geen misbruik kunnen maken van uw persoonlijke informatie.

Van u wordt verwacht dat u de websites van Stadlander en uw computer veilig gebruikt. Dit doet u door uw persoonlijke inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim te houden en nooit aan derden te verstrekken. Een medewerker van Stadlander zal u nooit om uw persoonlijke inlogcodes vragen. Zorg er ook voor dat u altijd via de knop 'uitloggen' op uw persoonlijke inlogsite afsluit voordat u uw computer of mobiele apparatuur afsluit.

Daarnaast is het van belang dat u zorgt voor een goede beveiliging op uw computer. Gebruik een recente virusscanner en installeer op tijd de updates. Installeer een firewall die actief is tijdens het gebruik van uw computer of mobiele apparatuur. Gebruik een spamfilter voor uw e-mail. Installeer de meest recente updates van het besturingssysteem van uw computer of mobiele apparatuur en zet de automatische updatefunctie aan. Installeer geen illegale en/of onbekende software. Installeer de meest recente updates van alle software die u gebruikt en zet de automatische updatefunctie aan. Beveilig uw draadloze netwerk en controleer met uw virusscanner regelmatig op malware.