Uw gegevens ophalen

Privacystatement

Stadlander respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Stadlander gebruikt alleen die informatie die nodig is voor een optimale dienstverlening. Toch kan het noodzakelijk zijn dat de door u verstrekte informatie door Stadlander wordt gebruikt voor verschillende doeleinden die samenhangen met het sluiten en uitvoeren van de huurovereenkomst, het voldoen aan wet- en regelgeving en regionale of lokale afspraken met derden. Zo wordt uw persoonlijke informatie gebruikt voor de financiële afwikkeling van de overeenkomst, het registreren van het onderhoud aan en reparatie van de woning maar ook de behandeling van geschillen, de accountantscontrole, het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht of het verstrekken van de persoonlijke informatie aan overheidsinstanties.

U verbindt zich ertoe dat de door u aan Stadlander persoonlijk verstrekte informatie kloppend is. U vrijwaart Stadlander voor het geval zij wordt aangesproken door een derde dat deze informatie niet kloppend blijkt te zijn.