Uw gegevens ophalen

Relatiedag 2017

Relatiedag 2017

Wij vinden het belangrijk dat onze professionele werkrelaties zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. Om de twee jaar organiseert Stadlander een plenaire relatiedag voor onze professionele werkrelaties.

De tweede relatiedag vond plaats op dinsdagmiddag 24 oktober in het werkcafé van Stadlander aan de Rooseveltlaan 150,  4624 DE  Bergen op Zoom.

Tijdens de relatiebijeenkomst informeerde Stadlander haar werkrelaties over de stand van zaken en de relevante ontwikkelingen waar we als woningcorporatie mee te maken hebben.

De professionele werkrelaties van Stadlander zijn de vertegenwoordigers uit het ambtenarenkorps van de kerngemeenten, de zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen en wijkzusters, politie en justitie, collega-woningcorporaties, ondernemers in de bouw, installatiebedrijven, makelaardij en pers. Zij worden op naam uitgenodigd voor deze bijeenkomst en kunnen zich via de link in hun uitnodiging aanmelden voor deze werkrelatiebijeenkomst.

Berichtgeving:
> Relatiedag Stadlander- samen mensen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben
> Stadlander steunt kwetsbare inwoners

Contact: relatiedag@stadlander.nl