Uw gegevens ophalen

Relatiedag 2015

Wij vinden het belangrijk dat onze professionele werkrelaties zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. In 2015 organiseerden we twee plenaire bijeenkomsten: een belanghoudersvergadering voor onze huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en  gemeentebestuurders en een relatiedag voor onze professionele werkrelaties.

De eerste relatiedag nieuwe stijl, die voortaan om de twee jaar wordt georganiseerd, werd gehouden op dinsdagmiddag 29 september 2015 van 14:30 tot 18:00 uur. Locatie: Landgoed Vrederust (gebouw de Sprenge) te Halsteren.

Tijdens de relatiebijeenkomst informeerde Stadlander haar werkrelaties over de stand van zaken en de relevante ontwikkelingen waar we als woningcorporatie mee te maken hebben. We maakten een vertaalslag naar drie hoofdthema’s. Heel graag luisterden we dan ook van onze werkrelaties, hoe zij daar als professionele partner tegenaan kijken. Een belangrijk onderwerp dat we ook wilden bespreken, is onze nieuwe visie op omgaan met relaties en op werken aan legitimiteit.

De professionele werkrelaties van Stadlander zoals de vertegenwoordigers uit het ambtenarenkorps van de kerngemeenten, de zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen en wijkzusters, politie en justitie, collega-woningcorporaties, ondernemers in de bouw, installatiebedrijven, makelaardij en pers zijn op naam uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Zij konden zich tot 21 september via de link in hun uitnodiging aanmelden voor deze werkrelatiebijeenkomst. De volgende relatiedag staat voor 2017 gepland.

Berichtgeving
> ‘bondgenoten gezocht’ - Relatiebijeenkomst Stadlander: je kunt niet zonder elkaar
> Inspraak strategische keuzes Stadlander gaat op de schop

Contact: relatiedag@stadlander.nl