Uw gegevens ophalen

Belanghoudersvergadering 2015

Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. Dit jaar organiseerden we twee plenaire bijeenkomsten: een relatiedag voor onze professionele werkrelaties en een belanghoudersvergadering voor onze huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en  gemeentebestuurders.

De derde Algemene Vergadering van Belanghouders vond plaats op 14 oktober 2015 in de theaterzaal van het Centrum voor de Kunsten aan de Burgemeester Stulemeijerlaan 3, 4611 EH Bergen op Zoom.

Het werkterrein van Stadlander is complex. Het gaat zowel over langetermijninvesteringen in renovatieprojecten en sloop- / nieuwbouwactiviteiten, als over het samen met andere professionele werkrelaties werken aan prettige wijken en het oplossen van dagelijkse problemen van individuele huurders. Deze ingewikkelde volkshuisvestelijke materie kan ertoe leiden dat belanghouders afhaken omdat ze al die verschillende belangen moeilijk met elkaar kunnen verenigen.

Naast het afleggen van verantwoording over haar prestaties, wil Stadlander de huurders(vertegenwoordigingen), gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders ook mede richting kunnen laten geven aan haar maatschappelijke bestedingen. De manier waarop dit vorm kan krijgen, wil Stadlander graag samen met haar belanghouders gaan ontdekken. Het doel is een manier te vinden waarbij belanghouders legitimatie aan Stadlander kunnen geven en dat Stadlander legitimiteit bij haar belanghouders kan verwerven.

Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders werden medio september op naam uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Zij konden zicht tot 5 oktober via de link in hun uitnodiging aanmelden voor deze belanghoudersvergadering.

Berichtgeving
> Belanghouders Stadlander willen meer geld voor renovatie en nieuwbouw
> 'Mag ik dan nu de briefjes zien?'
> Meer invloed van belanghouders op beleid Stadlander
> Stadlander wil van belangenhouders bondgenoten maken
> Stadlander zoekt bondgenoten, het verhaal van Stadlander (animatie / tekenfilm)

Contact: belanghouder@stadlander.nl