Uw gegevens ophalen

Agenda belanghoudervergadering 2015

19:00 uur – Registratie, ontvangst met koffie en thee.

Vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur betreft het een aaneengesloten programma zonder pauze

19:30 uur – Welkomstwoord en opening plenaire bijeenkomst door dhr. Guust Verpaalen, voorzitter van de raad van commissarissen van Stadlander.

19:45 uur – Verantwoording door dhr. Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander over onze volkshuisvestelijke prestaties over 2014

20:30 uur – Vooruitkijken op 2016 en verder – Welke accenten leggen de belanghouders?

20:55 uur – Belanghouders over de wijze waarop zij hun relatie met Stadlander ervaren.

Mw. Carla van Loon in gesprek met Paul Doevendans en belanghouders op het podium en in de zaal over de legitimatiecheck en het draagvlak voor het handelen van Stadlander.

21:15 uur – Doorontwikkeling legitimiteitsissue bij Stadlander.

Met deze belanghoudersbijeenkomst nieuwe stijl wil Stadlander verder gaan dan voorheen. De woningcorporatie wil haar banden met huurders en gemeenten verder intensiveren en ze nog meer invloed te geven op het beleid en op de strategie van de woningcorporatie. De belanghouders en Stadlander moeten daarin in gezamenlijkheid de beste vorm vinden. Een soort van denktank, waarin zowel huurders, gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders zitting nemen, zal worden gevraagd de volgende belanghoudersvergadering met een voorstel te komen. De voorzitter van de algemene vergadering van belanghouders zoekt belanghouders die zich voor deze denktank willen opgeven.

21:30 uur – Sluiting van de belanghoudersvergadering met afsluitende netwerkborrel