Uw gegevens ophalen

Agenda belanghouderbijeenkomst 2014

14.00 uur - Registratie, ontvangst met koffie en thee - Vrije doorloop door de tentoonstelling ‘De Kunst van het Samenleven’

Vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur betreft het een aaneengesloten programma zonder pauze

15.00 uur - Opening plenaire vergadering door mw. Ans van den Berg, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadlander

15.15 uur - Verantwoording door dhr. Ton Ringersma, bestuurder van Stadlander over onze volkshuisvestelijke prestaties over 2013

15.25 uur - ‘Belanghouders Tour’ – Mw. Carla van Loon interviewt samen met de belanghouders in de zaal dhr. Ton Ringersma over het nieuwe klantconcept, een nieuwe samenwerking met belanghouders op sociaal en maatschappelijk gebied en het vernieuwde opdrachtgeverschap m.b.t. de fysieke projecten

15.55 uur - Stadlander Buurtcultuurfonds

16.15 uur - Stemming over de in 2016 mogelijk te starten projecten, vrijwel direct gevolgd door de uitslag

17.00 uur - Sluiting van de vergadering

17.05 uur – Afsluitende netwerkborrel