Uw gegevens ophalen

Agenda belanghouderbijeenkomst 2013

Opening door mw. A. van den Berg, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadlander - 15.00 uur

Verantwoording door dhr. T. Ringersma, bestuurder van Stadlander over onze volkshuisvestelijke prestaties over 2011 en 2012.

Intermezzo - 15.45 uur

Vooruitblik naar de komende jaren door dhr. T. Ringersma, bestuurder - 16.15 uur

Bespreken van de maatregelen die we nemen om onze volkshuisvestelijke ambities voor de regio waar te kunnen blijven maken

Bespreken van de mogelijk te starten projecten in 2015 en de prioritering daarvan. Alle aanwezige en geregistreerde belanghouders hebben op de besluitvorming hierover direct persoonlijk invloed op de stemmingsuitslag. Beschikbaar is ook de uitsplitsing per belanghoudergroep t.o.v. de algemene uitslag.

Sluiting van de vergadering en uitnodiging deel te nemen aan de afsluitende netwerkborrel - 17.00 uur