Uw gegevens ophalen

Belanghouders en relaties

Stadlander zoekt altijd naar de beste wijze waarop wij onze verankering met de samenleving vorm kunnen geven. Voor de realisatie van onze doelstellingen werken we met veel partijen samen. Vaak gaat het om een professionele werkrelatie die anders is en tegelijkertijd ook veel verder gaat, dan een puur zakelijke klant-leveranciersverhou-ding. Stadlander wil deze samenwerkingspartners graag periodiek ontmoeten en ze informeren over de stand van zaken bij de woningcorporatie op onze tweejaarlijkse relatiedag.

Daarnaast zijn er ‘belanghouders’. Dit zijn partijen die we in zekere zin beschouwen als de ‘maatschappelijke aandeelhouders’ van de missie van Stadlander. Onze huurdersorganisaties, de leden van de colleges van B&W en de gemeenteraadsleden van onze kerngemeenten willen we in wederkerigheid (dus niet vrijblijvend) invloed geven op strategische keuzes van Stadlander. Huurdersorganisaties en gemeenten zijn tevens volwaardige partijen bij het overleg over de te maken prestatieafspraken.