Uw gegevens ophalen

Zoek op project

Project Vogelenzang in Halsteren

Vogelenzang 1.jpg

Project Vogelenzang is een samenwerking tussen Stadlander, PLUS Vastgoed en de gemeente Bergen op Zoom. De drie partijen werken samen aan een kwalitatieve herstructurering van het centrum van Halsteren. Samen zorgen we voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied. Hoogwaardige openbare ruimte, uitbreiding/vernieuwing van twee supermarkten en voldoende parkeergelegenheid zijn belangrijke voorwaarden bij deze ontwikkeling. Daarnaast wordt door Stadlander een aantal woningen gesloopt, gerenoveerd en nieuw gebouwd.

Status:                          2e fase in uitvoering

Opleverdatum:             1e fase reeds gerealiseerd.  2e fase in uitvoering

Woningsoort:               levensloopbestendige Nul-op-de-Meter (NOM)-woningen

Aantal woningen:        15 appartementen op voormalige locatie van de Nachtegaal, 7 eengezinswoningen op locatie ’t Lindeke, 6 bovenwoningen boven de AH-supermarkt (complex De Kievit), circa 31 nieuwbouwwoningen op huidige locatie van de Leeuwerik, renovatie van 30 woningen De Merel en realisatie daghorecavoorziening.

Dit is wonen in Vogelenzang
-          Nabij winkels en voorzieningen
-          Wonen aan een aantrekkelijk plein met daghoreca
-          Voldoende parkeergelegenheid
-          Levensloopbestendige nultredenwoningen

De Woningen
Vogelenzang bestaat uit een aantal appartementenblokken en woonlocaties. Op de locatie van ’t Lindeke bouwt Stadlander 7 levensloopbestendige eensgezinswoningen. Op de naastgelegen locatie van de Nachtegaal verrijst een appartementencomplex met 15 levensloopbestendige woningen.

De bestaande woningen boven de Kievit worden gerenoveerd. Het wooncomlex de Merel wordt eveneens gerestyled. De Leeuwerik wordt in deze fase nog verder gesloopt. Voor de oorspronkelijke 42 appartementen zullen er uiteindelijk circa 51 terugkomen. Deze nieuwbouwontwikkelingen zullen over een periode van een aantal jaren gefaseerd plaatsvinden. Het totale aantal woningen blijft na afronding van het project vrijwel ongewijzigd.

Fasering
De basis van het project Vogelenzang ligt in de Ontwikkelvisie die in 2013 door de drie partijen is ondertekend. In dit stuk zijn de gezamenlijke uitgangspunten en afspraken beschreven. Het hierop aansluitende bestemmingplan Vogelenzang is in 2014 vastgesteld.

De eerste fase omvatte de uitbreiding van de PLUS supermarkt en een bijbehorende uitbreiding van de parkeergelegenheid. Deze fase is begin 2016 opgeleverd.

Fase 2 betreft onder andere de aanpak van het openbare gebied. Zo zijn er twee nieuwe doorgangen gerealiseerd voor een betere verkeersdoorstroming in het gebied. Daarnaast zijn verschillende woningen gesloopt evenals de kiosk tegenover de Kievit. Het aanleggen van een nieuw ingericht centraal plein samen met een dag-horecagelegenheid staat nog op de planning. Net als de PLUS supermarkt wordt ook de huidige Albert Heijn supermarkt vernieuwd en worden er parkeerplaatsen toegevoegd.

Planning
De verwachte uitvoering van de diverse onderdelen is als volgt:

7 woningen ’t Lindeke en 15 appartementen Nachtegaal:
Uitvoering: medio 2018 – medio 2019

Merel:
Uitvoering: medio 2018 – begin 2019

Kievit:
Uitvoering: 2019 (in combinatie met aanleg plein)

Plein, parkeerplaats, ontsluitingswegen
Uitvoering: begin 2019 (in combinatie met verbouw Kievit)

Leeuwerik:
Uitvoering: nader te bepalen

Meer informatie
Ter informatie zijn een aantal presentaties toegevoegd die gebruikt zijn op bewoners-/ informatieavonden. Daarnaast zijn ook de laatste nieuwsbrieven en de Ontwikkelvisie Vogelenzang opgenomen.

Interesse?
Om voor een huurwoning van het project Vogelenzang in aanmerking te komen, dient u ingeschreven te staan op de website van www.zuidwestwonen.nl. Hiermee kunt u online snel en makkelijk reageren op de woning die bij u past.