Uw gegevens ophalen

Stadlanders nieuwbouwprojecten

Zaal den Ronden, Bergen op Zoom (Nieuw-Borgvliet)

Borgvliet Vogelvlucht Cam 02.jpg

Aannemersbedrijf van Agtmaal uit Oudenbosch realiseert in opdracht van Stadlander het nieuwbouwproject ‘Zaal den Ronden’. Het project bestaat uit elf aantrekkelijke eengezinswoningen, gebouwd volgens het nultreden principe. Negen woningen behoren tot de sociale huur en twee woningen behoren tot de vrije sector huur. Woningen zijn geschikt voor jong en oud. In de woningen zijn alle woonfuncties gelijkvloers. Naast de woonkamer, de keuken en het toilet dus ook de badkamer en één slaapkamer op de begane grond.

Status                                   in uitvoering

Gereed                                  oktober 2017   

Woningsoort                        levensloopbestendige eengezinswoningen

Aantal woningen                 11 huurwoningen (9 sociale huur en 2 vrije sector huur)

Straten                                  
Oude Huijbergsebaan, Rembrandstraat en Bosschaertpad

Beschikbaarheid                  alle woningen zijn inmiddels verhuurd

Dit is wonen in Zaal den Ronden    
-       Nultredenwoning met een slaapkamer en badkamer op de begane grond
-       Twee slaapkamers op de eerste verdieping
-       Kleinschalig wonen
-       Keuzevrijheid in elementen in de keuken
-       Eigen terrein met voldoende parkeerplaatsen

Wonen in Zaal den Ronden
Wonen in Zaal den Ronden betekent veel wooncomfort, in een nieuw centrumgebied. Comfortabel en betaalbaar wonen, met alle basisvoorzieningen op de begane grond. Zonder dat drempels of andere belemmeringen een struikelblok zijn. In onze nieuwe levensloopbestendige woningen in het hart van Nieuw-Borgvliet is dat mogelijk. Een deel van de woningen komt direct aan de Oude Huijbergsebaan en de Rembrandtstraat, de plek waar het voor  Nieuw-Borgvliet allemaal begon. Een ander deel van de woningen wordt ontsloten via het nieuw aan te leggen Bosschaertpad.

Wonen in Zaal den Ronden biedt meer dan dat. Bewoners hebben veel keuze bij het inrichten van de keuken. Die vrijheid maakt van de woning een thuis. Wat ook aantrekkelijk is: een privé buitenruimte achter de woning en een eigen achterom. De woningen bestaan uit één bouwlaag met een kap. Op die manier wordt aangesloten bij de bebouwing in de omgeving en het dorpse karakter van Nieuw-Borgvliet.

Nieuw-Borgvliet: de warmte van een dorp, deel van de stad
Nieuw-Borgvliet was lang een dorp buiten de muren van Bergen op Zoom. Daarvoor was het vooral  woest gebied, bestaande uit bos- en heidegrond. In de 19e eeuw ontwikkelde zich hier een nieuwe woonkern. Eerst heette het Nieuwdorp, pas later Nieuw-Borgvliet. Het begon met lintbebouwing, langs de huidige Rembrandtstraat en de Oude Huijbergsebaan. De oude dorpskern is zichtbaar in het stratenpatroon, tot op de dag van vandaag. Dat maakt Nieuw-Borgvliet tot een bijzondere plek om te wonen. Het heeft de warmte van een dorp, hoewel het deel uitmaakt van de stad.

Ruimtelijke kwaliteit
Het zogeheten dorpserf van Nieuw-Borgvliet moet uitgroeien tot een nieuw centrumgebied. De komende jaren wordt daarom veel geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit en nieuwe en betere voorzieningen. Het project Zaal den Ronden maakt deel uit van die aanpak. Nieuw-Borgvliet wil profiteren van zijn unieke ligging, als afzonderlijk dorp dat toch deel uitmaakt van de stad. Dankzij goede ontsluitingswegen zijn het historische stadscentrum, de levendige Boulevard en de Binnenschelde met al zijn recreatieve mogelijkheden direct bereikbaar. Ook is er vanuit dit stadsdeel met zijn dorpse karakter een snelle toegang tot de A58 en A4, de grote verbindingsassen in Zuidwest-Nederland en richting Antwerpen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Klik hier om de brochure te openen.