Uw gegevens ophalen

Zwerfjeugd tussen wal en schip

Jongeren die meerderjarig worden en daarom geen aanspraak meer kunnen maken op jeugdzorg, worden regelmatig dakloos.

Hulpverleners luiden noodklok over 18-jarigen die op straat belanden

FRANKA VAN DER RIJT

De Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom luidt de noodklok over de opvang van zestig zwerfjongeren (van 18 tot 22 jaar) in West-Brabant. Het gaat veelal om jongeren die op hun 18de verjaardag abrupt de jeugdzorg uit moeten, zonder perspectief op huis en baan.
Ger van Nispen is van de Maatschappelijke Opvang, de daklozenopvang aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Hij maakt geregeld mee dat hij een telefoontje krijgt van jeugdzorg met de melding dat een jongere de instelling bijna per direct gaat verlaten.
Of er dan voorafgaand niets geregeld of voorbereid is? Nee dus. ,,Dan worden wij gebeld met het verzoek of we iets kunnen doen'', aldus Van Nispen tijdens een gesprek met Bergse raadsleden over de daklozenopvang.

Hij schat dat zo'n 70 procent van de zestig bekende zwerfjongeren vanuit de jeugdzorg op straat is beland.
Zinloos

Jongeren kunnen vanaf hun 18de wel een uitkering aanvragen; voorwaarde is echter dat ze eerst vier weken moeten solliciteren. ,,Maar solliciteren zonder dat je een woonadres kunt opgeven, is zinloos'', weet Van Nispen.

Het duurt al gauw maanden voordat zo'n thuisloze jongere met terugwerkende kracht een uitkering krijgt. ,,Waar moet hij in de tussentijd van leven? Geen geld, geen huis.''

De kans is groot dat jongeren in die maanden afglijdt naar een zwervend bestaan, soms in combinatie met criminaliteit of verslaving. ,,Als de gemeente per jongere zo'n 1.500 euro zou investeren om die eerste maanden te overbruggen, krijgt zo'n jongere perspectief'', aldus de zegsman van de Maatschappelijke Opvang.

Die beperkte investering betaalt zich volgens hem zeker terug. Ter vergelijking: een dakloze kost de samenleving per jaar al gauw 40.000 tot 50.000 euro. Zijn advies aan de politiek: investeer in preventie, investeer in een jongere zodra die hulp nodig heeft en niet pas als het leed al is geleden. Komt bij dat het vaak gaat om jongeren met een licht verstandelijke beperking, die extra kwetsbaar zijn.

Van Nispen is evenmin gelukkig met het doorleiden van deze jongeren (via een Wmo-indicatie) naar projecten van Beschermd Wonen, waar mensen meestal onder begeleiding huisvesting kunnen krijgen in een woongroep. ,,Dat lijkt een oplossing, maar is het niet. Als ze eenmaal in Beschermd Wonen zitten, komen ze de hulpverlening nooit meer uit.''

Verslaafd

De groep van zestig zwerfjongeren komt nog bovenop de ongeveer negentig daklozen in het gebied van de samenwerkende gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Rucphen). Al jaren wordt gepoogd om deze daklozen, soms verslaafd en psychiatrisch ziek, ergens onderdak te brengen. Nadat de Roosendaalse gemeenteraad vorig jaar de slepende plannen voor een opvang liet stranden, wordt ingezet op kleinschalige huisvestingsprojecten zoals Sober Wonen en Housing First.

Jan-Willem Labruyere van de gemeente Bergen op Zoom meldde de raadsleden dat er schot komt in die huisvesting. Hij prees de inzet van woningcorporatie Stadlander. ,,De wil is er zeker om deze groep aan een huis te helpen.''

Makkelijk is dat echter niet, vanwege de schaarste (ook landelijk) aan goedkope huurwoningen. Huisvesting via Sober Wonen en Housing First zorgen er volgens Labruyere wel voor dat het aantal daklozen in West-Brabant stabiel is gebleven. ,,Terwijl er landelijk een stijging is.''

Bron: BN DeStem dd 09-10-2017