Uw gegevens ophalen

Wat willen Noordgeest, Meilust en Tuinwijk?

Wat voor wijk willen bewoners van Meilust, Noordgeest en Tuinwijk? Wat voor ideeën hebben de bewoners van de noordelijke wijken. En wat willen ze zelf doen. Dat is de vraag die maandagavond centrale staat tijdens een bijeenkomst in school Pomona aan de Pomonalaan in Bergen op Zoom.

De uitnodiging aan de noordelijke wijken komt van de gemeente Bergen op Zoom, welzijnsorganisatie WijZijn en woningcorporatie Stadlander.

En is een prima initiatief, vindt Willem van der Bent van de wijkcommissie Noordgeest. Wensen zijn er genoeg in zijn wijk, weet hij. Maar het is lastig mensen te vinden die een handje willen helpen.

En daarom heeft de wijkcommissie zo veel mogelijk mensen proberen op te roepen om maandagavond te komen. ,,Het is natuurlijk kort dag, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden'', aldus Van der Bent over de bijeenkomst.

Dat de wijk mensen kan gebruiken die zich willen inzetten is volgens hem duidelijk. ,,De leden van de wijkcommissie zijn allemaal al wat ouder.''

Maar het blijkt in de praktijk lastig om jongere bewoners in actie te krijgen. Zoals bijvoorbeeld om het idee voor een veilige schoolroute uit te voeren, door middel van voetstappen op de stoepen vanuit de wijk naar de scholen in de buurt. Iets dat iedereen een goed idee vindt, maar iemand moet het dan wel aanbrengen.

Status
Bovendien is de status van de wijkcommissie veranderd. De gemeente peilde in het verleden wat er leefde via de wijkcommissie. Nu niet meer. ,,Ze zijn bang dat het geld kost'', lacht Van der Bent. Wel zetten de leden zich in om bewoners die met vragen zitten of problemen hebben de weg te wijzen, zegt hij.

Noordgeest heeft nog de mazzel van zo'n wijkcommissie, die ontbreekt in beide andere noordelijke wijken. ,,Maar er zijn uiteraard wel actieve bewoners.''

De bijeenkomst van maandag begint om 19.30 uur. Aanmelden kan nog tot en met zondag via SecretariaatMO@bergenopzoom.nl
 
Bron: BN DeStem, dd 10-03-2018