Uw gegevens ophalen

Stadlander ziet uitdagende toekomst

BERGEN OP ZOOM - Voor een woningcorporatie als Stadlander zijn samenwerking en communicatie belangrijke kernwaarden. Op dinsdag 24 oktober organiseerde Stadlander voor de tweede keer een relatiedag. Bestuurder Ton Ringersma praatte de samenwerkingspartners daar bij over de uitdagingen die Stadlander ziet voor de toekomst. Dat zijn er veel, maar de woningcorporatie ziet genoeg reden om positief te blijven.

De wereld verandert snel, en bij een woningcorporatie als Stadlander is dat goed merkbaar. Bestuurder Ton Ringersma schetste het zo: “Onze doelgroep is aanmerkelijk smaller dan pakweg 50 jaar geleden. Toen bediende een woningcorporatie een breed deel van de bevolking. Op dit moment ligt onze focus op de groep die een inkomen van maximaal 34.000 euro heeft. Dat leidt tot een ontwikkeling die wij zo lang mogelijk hopen uit te stellen: dat we huurders gedwongen moeten huisvesten in bepaalde complexen, die als vanzelf een niet zo prettige sfeer krijgen. Wij willen die concentratie van bepaalde doelgroepen proberen te voorkomen, en een zo groot mogelijke diversiteit blijven handhaven. Ook de vergrijzing speelt mee: we worden ouder, moeten langer thuis blijven wonen en de groep alleenstaande ouderen groeit. Daar is het aan ons om de doorstroming te bevorderen. Ook de armoede groeit. In ons werkgebied zijn er zo’n 2300 huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijk belasting. Voor die groep voeren wij geen huurverhoging door. We onderhouden bovendien snel en nauw contact met huurder die de huur niet betalen. Zo voorkomen we veel narigheid, maar we zitten toch aan het einde van de keten. De huur is vaak de laatste kostenpost die niet betaald wordt, dus de problemen zitten dieper. Ook moeten we extra aandacht hebben voor bijzondere doelgroepen, zoals verslaafden, ggz-patiënten, dak- en thuislozen en mensen die eenzaam zijn. Er is een groeiende groep mensen met wie het wat minder goed gaat.”

In Parijs werd vorig jaar een klimaatakkoord gesloten, dat ertoe moet leiden dat Nederland in 2050 “gasloos” is. Voor Stadlander betekent dat een grote klus: “Om die doelen te halen moeten we elk jaar zo’n 400 woningen gasloos maken, naast de ongeveer 250 woningen die we elk jaar bouwen. Er is dus een lange weg te gaan!”, waarschuwt Ringersma. De woningcorporatie blijft echter onverminderd positief over de toekomst.

In die toekomst zijn drie kernwaarden belangrijk: het centraal stellen van de klant, verankering en duurzaamheid. “De klant centraal stellen betekent dat onze huurder het fijn moet vidnen om bij ons wonen”, zegt Ringersma, “de huurder moet zich welkom en gewaardeerd voelen. Als Stadlander moeten wij dus meer doen dan alleen vastgoed verhuren, en zo verankeren we onze positie in de samenleving. Wij brengen inwoners naar een wijk, dus moeten we ons ook inspannen om die wijk zo goed mogelijk te laten functioneren. We moeten mensen in staat stellen om samen dingen te doen.” Het woord “duurzaamheid” draait bij Stadlander niet alleen om milieu en klimaat: “Het draait ook om de continuïteit van ons functioneren. Wij moeten voorsorteren op de toekomst, en zorgen dat we over 30 jaar nog steeds onze bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.”

Belangrijk is dat Stadlander in gesprek blijft met partners en kenbaar blijft. Bewonerscommissies, wijkteams, raadsfractries, gemeentes, de politie, zorg- en welzijnsinstellingen en ouderenbonden: ze zijn allemaal belangrijk en zullen bij Stadlander worden gehoord, belooft Ringersma. De voortschrijdende technologie zorgt er daarbij voor dat Stadlander steeds gerichter kan communiceren met belanghebbenden.

“De weg naar de toekomst is lang en onderweg hebben we elkaar hard nodig”, zegt Ringersma, “zo kunnen we veel bereiken!”

Bron: Halsterse Krant/Zuidwestkrant, dd 1-11-2017