Uw gegevens ophalen

Stadlander wil van belangenhouders bondgenoten maken

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporatie Stadlander ‘is er’ maar het moet meer ‘een met ons’ worden. Dat was een eerste resultaat van een enquête onder huurders van Stadlander naar de legitimiteit van de organisatie. Die wens wil Stadlander graag vervullen, door huurders als bondgenoten meer invloed te gaan geven op haar toekomstig beleid. Op de belanghoudersvergadering werd een voorproefje gegeven van hoe dat voelt, meesturen met bestuursvoorzitter Ton Ringersma. Dat bleek best lastig voor de meeste aanwezigen, steeds weer brachten zij hét grote pijnpunt naar voren: Contact met Stadlander wordt node gemist.

BIJDRAGE MARJET LUBBERS

Stadlander is permanent gesloten. Een veelzeggend resultaat bij een google-zoekactie naar de woningcorporatie. Er is wel een uitgebreide website, waarop hun telefoonnummer niet een twee drie te vinden is. Een balie waarachter een behulpzame medewerker zit bestaat al helemaal niet meer. “We hebben te grote stappen gezet op de digitale snelweg”, beaamde Ringersma en beloofde “er alles aan te doen.” Stadlander is bezig met een inventarisatie naar de moeilijkheden. Vooral ouderen lijken de dupe van de digitalisering, maar ook laaggeletterden, een relatief grote groep van 13%, heeft moeite met de digitale snelweg. Dat kan Stadlander niet alleen oplossen, gaf Ringersma aan. Ook een ander soort contact werd gemist. Vertegenwoordigers van huurderbelangenverenigingen gaven aan dat ze ondanks regelmatige gesprekken met Ringersma, niet het gevoel hadden veel invloed te hebben.

Beleid en begroting
Stadlander wilde met de aanwezige huurders en gemeenteraadsleden en -bestuurders nadenken over toekomstig beleid. Beleid dat al was uitgesplitst in een vijftal gebieden. Moet de corporatie minder slopen of meer aan nieuwbouw doen? Moet Stadlander investeren in extra woningkwaliteit, of in duurzaamheid of juist meer in sociaal beleid. Voor deze beleidsterreinen trok Stadlander al 27 miljoen uit. Het is geld dat de corporatie ‘over’ heeft. Op de begroting van Stadlander staat totaal 97 miljoen, 70 miljoen daarvan zijn de vaste kosten, waaronder de kosten van de organisatie zelf vallen. Een deel waar de aanwezigen geen inspraak of inzicht in kregen, maar wel veel over mopperden.

Denktank
De belanghoudersbijeenkomst was een eerste stap van een zoektocht. De woningcorporatie wil haar banden met huurders en gemeenten verder intensiveren om ze meer invloed te kunnen geven op het beleid en op de strategie van de woningcorporatie. Hiervoor moet nog een goede vorm gevonden worden, wat Stadlander samen met huurders, gemeenteraadsleden en -bestuurders wil doen. Twaalf mensen mogen plaatsnemen in een denktank welke een onafhankelijke adviseur gaat begeleiden. Stadlander zal als toehoorder plaatsnemen, de denktank moet onafhankelijk kunnen opereren.

Stadlander wil van belangenhouders bondgenoten maken

Verantwoording
Ringersma legde aan het begin van de belanghoudersvergadering verantwoording af over de maatschappelijke bestedingen vanaf 2013, het gevoerde beleid tot nu toe. Van de 27 miljoen die beschikbaar was, ging 10 miljoen naar woningkwaliteit (schilderen, thermostaatkranen, betegeling, …); 5 miljoen naar nieuwbouw (alleen 0-treden woningen); 5 miljoen naar sloop (afschrijven van woningen), 4 miljoen naar sociaal woningbeheer (woonconsulenten, buurtregisseurs, buurtcultuurfonds, …) en 3 miljoen naar renovatie en duurzaamheid (zonnepanelen, HR++ glas, isolatie,…). Als het aan de stemmers in de zaal lag gaat er in de toekomst minder geld naar woningkwaliteit (7,5 miljoen), meer naar nieuwbouw (7 miljoen) en meer naar renovatie (6,5 miljoen).

Bron: De Internet Bode dd 17-10-2015