Uw gegevens ophalen

Stadlander steunt kwetsbare inwoners

Extra aandacht voor mensen die in armoede leven, eenzaam zijn of zorg nodig hebben, nadrukkelijker inzetten op duurzaamheid en de communicatie met gemeenten, zorginstellingen en andere partners verbeteren.

Deze doelstellingen voor de komende jaren presenteerde woningcorporatie Stadlander gisteren tijdens een bijeenkomst voor politie, bouwbedriijven en tal van andere relaties.

Bestuurder Ton Ringersma van Stadlander legde uit dat dat de doelgroep van de corporatie veel minder breed is dan een aantal jaren geleden. Deze bestaat vooral uit huurders die met minder dan 34.000 euro per jaar moeten rondkomen. ,,We constateren dat de armoedeproblematiek groeit. Als corporatie doen we ons uiterste best om huisuitzettingen ter voorkomen. Bij een betalingsachterstand zitten we er direct bovenop."

Verder streeft  Stadlander ernaar ouderen zo goed mogelijk te begeleiden naar een andere woning, zodat die langer zelfstandig kunnen wonen. Een ander speerpunt is het zoeken naar de mogelijkheden van huisvesting voor daklozen en verwarde personen. Ook duurzaamheid is een prioriteit van de  corporatie. Een externe organisatie heeft vorig jaar in opdracht van Stadlander onderzoek gedaan naar het maatschapelijk presteren van de woningcorporatie. Ringersma liet weten dat de deskundigen Stadlander 'een ruine voldoende gaven' maar dat de contacten en communicatie met gemeenten en andere partners beter zouden kunnen. Stadlander trekt zich die kritiek aan en gaat onder meer informatiebijeenkomsten over volkshuisvesting voor raadsleden houden.

Bron: BN DeStem dd 25-10-2017