Uw gegevens ophalen

Stad verwacht door HAS 'studententsunami'

De komst van de Hogere Agrarische School naar Bergen op Zoom stelt de stad voor een probleem: waar laten we de studenten?

Door de komst van de HAS (Hogere Agrarische School) Hogeschool uit Den Bosch naar Bergen op Zoom zijn op termijn honderden studentenkamers nodig in de Markiezenstad. Reden voor de gemeente nu al gesprekken te voeren met woningcorporatie Stadlander en andere partijen over hoe deze 'studententsunami' het hoofd te bieden.

Halverwege september maakten de HAS en de gemeente gezamenlijk bekend dat er een hbo-opleiding naar Bergen op Zoom komt. Daarbij gaat de school uit van een groeimodel. In de loop van de komende vijf tot acht jaar groeit de school naar een opleidings- en onderzoeksinstituut dat tientallen medewerkers werkt biedt en honderden studenten herbergt.

Deze jongeren dienen ook een dak boven hun hoofd te hebben. Uit landelijke cijfers blijkt dat bij hoger onderwijs ongeveer 1 op 2 studenten op kamers woont. De HAS heeft al aan wethouder Patrick van der Velden aangegeven dat de beoogde leerlingen afkomstig zijn uit Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Reden dat de onderwijsinstelling ervan uit gaat dat een aantal studenten dat huisvesting nodig heeft lager uitvalt dan 1 op de 2. ,,Desalniettemin gaan we ervan uit dat op termijn, denk aan vijf tot acht jaar, er behoefte is aan enkele honderden kamers of appartementen", zegt Van der Velden.

De HAS geeft aan die huisvesting niet als taak te beschouwen. Reden dat Van der Velden gesprekken voert met onder meer woningcorporatie Stadlander en marktpartijen over hoe dit probleem te tackelen. ,,We proberen er nu al op voor te sorteren. Door ontwikkelingen toe te staan voor meer kleinschalige woningbouw, zoals het omvormen van twee huizen aan de Oude Stationsstraat tot zes appartementen en de jongeren- en starterswoningen aan de Vlaszak door Gebri."

Ook het omkatten van leegstaande kantoorgebouwen behoort tot de mogelijkheden. ,,We voeren daarover gesprekken met eigenaren, om te bezien of ze daaraan willen meewerken", zegt de wethouder. Het stimuleren van dit soort bouw op nog te ontwikkelen gronden binnen Bergen op Zoom is wat Van der Velden betreft ook een optie. ,,We zullen moeten bewegen, want we willen de studenten heel graag in onze stad. Het creëren van honderden studentenkamers is niet onmogelijk."

Bron: BN DeStem, dd 2-11-2017