Uw gegevens ophalen

Samenwerking in project voor langdurig daklozen

WijZijn Traverse en Stichting Mozaïk slaan handen ineen met Housing First

BERGEN OP ZOOM

Tien langdurig daklozen krijgen in de regio Bergen op Zoom-Roosendaal onder begeleiding de kans om een nieuwe start te maken.

Zelf noemen WijZijn Traverse Groep Bergen op Zoom en Stichting Mozaïk uit Rotterdam het een unieke samenwerking. Het project Housing First waarmee ze tien langdurig daklozen uit de regio een dak boven hun hoofd bieden. Mensen met vaak meervoudige problemen. In mei krijgen de eerste twee tot drie cliënten via deze samenwerking een kans terug te keren in de maatschappij.


Voor dit specifieke project is vier ton uitgetrokken waarmee tien 'zware gevallen' voor een periode van twee jaar een woning en begeleiding krijgen. Daarbij zijn drie afspraken cruciaal. Deelnemers mogen geen overlast veroorzaken voor hun directe omgeving, ze dienen maandelijks hun huur te betalen en de deelnemers maken verplicht gebruik van begeleiding.

Zelfstandig

Houden deelnemers zich niet aan de afspraken, dan is het einde oefening. ,,Ervaring leert dat 80 procent na twee jaar in staat is zelfstandig te leven. Mocht er toch behoefte zijn aan verdere begeleiding, dan doen we dat waar nodig", vertelt Esther De Jongh van WijZijn Traverse.


Iedere zorgorganisatie heeft bij dit project zijn eigen verantwoordelijkheden. Zo zorgt WijZijn met name voor de begeleiding, Mozaïk richt zich op de behandeling en medicatie van de deelnemers die kampen met meerdere problemen. ,,Ze leven vaak al lange tijd op straat: 10, 15 tot al wel 30 jaar. Alcohol- of drugsverslaving, psychische aandoeningen en sommigen hebben een verstandelijke handicap. Die combinatie van problemen maakt dit tot een complexe doelgroep", zegt directeur Anthony van Kaam van Mozaïk. Volgens hem werkt zijn organisatie via 'drie radartjes': behandeling, begeleiding en medicatie. Daarbij proberen ze aan te sluiten bij de lokale leefwereld van de (verslaafde) dakloze. ,,Dat betekent dat behandelingen ter plekke plaatsvinden. Alleen ons kantoor staat toevallig in Rotterdam."

Soepel

WijZijn Traverse richt zich op de begeleiding van cliënten, onder meer door de re-integratie van deelnemers in de maatschappij zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent bijvoorbeeld dat belangrijke aanspreekpunten in een wijk vooraf worden geïnformeerd over hun komst. ,,De wijkagent en sociaal werker informeren we. De woningcorporatie die het huis beschikbaar stelt, heeft een belangrijke stem in waar de dakloze terechtkomt. Wij fungeren ook als aanspreekpunt voor de buurt op het moment dat er vragen zijn", zegt De Jongh. Maar het kan ook heel praktisch ingestoken zijn, zoals begeleiding bij het kennismaken met de buren.


De dak- en thuislozen kunnen in de hele regio (Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) geplaatst worden. Daarbij speelt hun achtergrond een belangrijke rol. De Jongh: ,,Het kan handig zijn iemand te plaatsen waar hij of zij contacten heeft of had uit het verleden. Maar soms juist niet, omdat zo de problemen zijn ontstaan. We bekijken dat per persoon."

Bron: BN DeStem dd 20-03-2017