Uw gegevens ophalen

Relatiedag Stadlander- samen mensen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben

De professionele werkrelaties van Stadlander zijn dik tevreden over de wederzijdse samenwerking en onze maatschappelijke activiteiten. Maar ook zijn er nog genoeg verbeterpunten. Daarover ging het dinsdag 24 oktober op de relatiedag in het werkcafé van Stadlander. Bestuurder Ton Ringersma riep op tot nog meer samenwerking tussen alle partijen, ook al omdat de opgaven groot zijn. Ringersma vroeg met name aandacht voor de groeiende armoedeproblematiek. ,,Er is een groeiende groep mensen waarvoor het steeds minder wordt.’’

Realatiedag 2017

Zo’n 150 opluistergesprekken heeft Stadlander dit voorjaar gevoerd. Met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen, wijkzusters, politie, ondernemers in de bouw, installatiebedrijven en iedereen die er toe doet in buurten, wijken en dorpen. Het doel van die gesprekken: luisteren naar wat onze partners in het netwerk van ons vinden en in beeld krijgen wat er van ons verwacht wordt, op zowel de  korte als de lange termijn.

Realatiedag 2017

Vervolgens zijn er per organisatie acties vastgelegd. Die onderlinge afspraken moeten  zorgen voor nog meer dialoog in het netwerk en betere maatschappelijke prestaties.  Jos van de Kerkhof, adviseur Klant & Gebied bij Stadlander, besprak op de bijeenkomst de resultaten van de opluistergesprekken. Stadlander wordt volgens Van de Kerkhof gezien als een betrouwbare en herkenbare partij. Maar dat maatschappelijk draagvlak moet de komende jaren nog breder worden. ,,Daar willen we bewust aan werken.’’

Relatiedag 2017

Leerpunten

De opluistergespreken hebben belangrijke leerpunten opgeleverd. Stadlander loopt als één van de grotere corporaties in de regio graag voorop als het gaat om innovaties. Maar dat heeft ook een schaduwzijde, legde Van de Kerkhof uit. ,,We moeten soms wat bedachtzamer zijn en niet vergeten onze belanghouders mee te nemen in alle ontwikkelingen. Meer inlevingsvermogen is soms op zijn plaats. We moeten ons meer leren verplaatsen in de gevolgen voor de klant in de dagelijkse praktijk.’’ Het nakomen van afspraken kan het ook beter, met name richting huurders. ,,Dat mag gerust nauwkeuriger.’’

Relatiedag 2017

Wat ook een uitdaging is: een goede balans vinden tussen stad en land. Concreet: tussen Bergen op Zoom en de omliggende gemeenten in het werkgebied. ,,We moeten onze keuzes goed uitleggen.’’ Van de Kerkhof kondigde alvast aan dat Stadlander volgend jaar na de  raadsverkiezingen met alle gemeenteraadsleden in de regio om de tafel gaat zitten. In die gesprekken zal worden uitgelegd hoe bijvoorbeeld de woningtoewijzing in zijn werk gaat. Ook de financiële (on)mogelijkheden van de corporatie komen in die gesprekken aan de orde. ,,De informatiebehoefte is groot.’’

Flexibele opstelling

Ook de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio kan volgens Van de Kerkhof verbeteren. Een meer flexibele opstelling bij Stadlander is nodig. ,,We zijn misschien wel eens te verknocht aan onze eigen procedures en processen.’’

Relatiedag 2017

Relatiedag 2017

Bij vernieuwend opdrachtgeverschap (nieuwbouw) en verregaande ketensamenwerking (gepland en dagelijks onderhoud) moeten Stadlander en haar partners de vinger aan de pols houden. Van de Kerkhof benoemde het spanningsveld tussen rendement en het belang van de klant. ,,We mogen nooit vergeten dat we de huurder centraal stellen.’’

Vangnet

Bestuurder Ton Ringersma ging in op het veranderde speelveld voor Stadlander. De doelgroep voor corporaties is een stuk smaller dan pakweg vijftig jaar geleden. ,,We worden meer en meer een vangnet voor mensen die geen alternatief hebben.’’  Ook de samenstelling van de bevolking  verandert door vergrijzing, kleinere huishoudens en krimp. Bovendien hebben allerlei ontwikkelingen in de zorg effect op de leefbaarheid van wijken en kernen. Steeds meer huurders hebben volgens Ringersma een inkomensprobleem, met alle gevolgen van dien. In het werkgebied van Stadlander gaat het om circa 2.300 huishoudens. ,,We moeten meer mensen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we al onze relaties bij nodig.’’

Relatiedag 2017

Relatiedag 2017