Uw gegevens ophalen

Relatiebijeenkomst Stadlander: je kunt niet zonder elkaar

‘bondgenoten gezocht’

Samen kom je verder. Dat was dinsdag 29 september de rode draad op de relatiebijeenkomst van Stadlander op Landgoed Vrederust in Halsteren. Professionele partners van de corporatie werden geïnformeerd over zaken als digitale dienstverlening, maatwerkklanten en vernieuwend opdrachtgeverschap.  In een veranderd speelveld wordt volgens directeur Ton Ringersma ook de positie van een corporatie als Stadlander anders. ‘’We zijn eigenlijk van niemand en willen van iedereen zijn.’’


Het begon met Trekhaak Gezocht, een voorstelling van theatermaker Tjerk Ridder over een lift van Utrecht naar Istanbul. Het bijzondere van die reis: Ridder vertrok met alleen een caravan. De boodschap van de inspirerende voorstelling: je kunt niet zonder elkaar. In het geval van Ridder ging het om hulpvaardige automobilisten die zijn caravan een stuk verder wilden slepen. Voor Stadlander gaat het om het vinden van bondgenoten. De doelen moeten worden bereikt, samen met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, huisartsen en wijkzusters, politie en justitie, andere woningbouwcorporaties, ondernemers in de bouw, installatiebedrijven, makelaardij en pers. Daarin zit ook het verbindend element tussen de theatervoorstelling en het werk van Stadlander: je moet aanhakers vinden. Andere kernwoorden die voorbij kwamen: stap over vooroordelen heen, vertrouw de ander, deel je kennis en informatie om samen sterker te worden. Of zoals Ridder het zei: ‘’Durf over je eigen grenzen heen te kijken.’’ 

 

Avontuur
Zoals de reis van Ridder een avontuur was, zo is het ook met de nieuwe manier van samenwerken die Stadlander voor ogen staat. Het is soms zoeken, verkennen en niet altijd zit het mee. De digitale dienstverlening van Stadlander moet bijvoorbeeld een stuk beter. Ton Ringersma wond er geen doekjes om. ‘’We hebben teveel van binnen naar buiten gedacht en de klant een beetje vergeten.’’ Na het sluiten van de kantoren in de regio is het de bedoeling dat huurders hun klachten, vragen en herstelverzoeken met de computer regelen. Om dat in goede banen te leiden heeft Stadlander het Klantenhuis in het leven geroepen. Do Akkermans werkt er en vertelde tijdens het zogeheten keukentafelgesprek  dat het in de praktijk niet altijd meevalt. ‘’We hebben de klanten jarenlang geknuffeld en nu gooien we letterlijk de deur voor hun neus dicht. Dat is soms lastig uit te leggen.’’


Tevreden
Een groot deel van de huurders is overigens tevreden met de nieuwe werkwijze. Het digitaal indienen van een herstelverzoek is bijvoorbeeld een stuk efficiënter dan vroeger. Onderhoudsregisseur Piet Jansen, directeur van het gelijknamige installatiebedrijf, is enthousiast. ‘’We kunnen meteen harde afspraken maken, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.’’ Ook Ton Ringersma heeft veel positieve reacties van huurders gehoord. ‘’En onze huurders zijn de beste opzichters.’’ Maar ook is er zorg. Niet iedereen kan even goed over weg met de computer. Die groep huurders mag volgens Ringersma niet worden vergeten. Naar passende oplossingen wordt gezocht. ‘’We zijn ons er van bewust dat het beter moet. We hebben misschien te weinig vanuit de klant gedacht.’’

Kwetsbare mensen
Ook de veranderingen in de zorg vragen om nieuwe vormen van samenwerking, tussen Stadlander en haar maatschappelijke partners. Wijkzuster Sanne van Etten bracht het aan de keukentafel treffend onder woorden. ‘’Er wonen veel meer kwetsbare mensen in de wijk dan vroeger.’’ Stadlander noemt het maatwerkklanten. Het zijn huurders die persoonlijke begeleiding nodig hebben, om wat voor reden dan ook. Juist om die groep huurders zo goed mogelijk te helpen heeft Stadlander een team van klantbegeleiders samengesteld. De lijnen met zorg- en welzijnsinstellingen zijn kort. Van Etten is er blij mee.  ‘’Zij zijn onze ogen en oren in de wijk.’’ Ook van de onderhoudsbedrijven wordt volgens Piet Jansen een maatschappelijke inspanning verwacht. ‘’De afspraak is dat we elke twee jaar tenminste één keer achter elke voordeur zijn geweest.’’ Volgens klantbegeleider Hans Postma komt het coachen van kwetsbare huurders ten goede aan de hele buurt. ‘’Wij zijn verantwoordelijk voor het woongenot van alle huurders om zo’n maatwerkklant heen.’’ Postma verwacht de komende jaren een groei van het aantal huurders die persoonlijke begeleiding nodig hebben. ‘’Gezien de terugtrekkende beweging van zorginstellingen lijkt me dat logisch.’’


Verlengstuk
Ook met bouwbedrijven maakt Stadlander steeds vaker maatschappelijke afspraken. Bij de aanpak van de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom worden bijvoorbeeld werklozen ingezet uit de buurt zelf. Ook wordt door Lithos Bouw een deel van de bouwwinst gereserveerd voor particulieren die in een straat met veel huurders hun eigen woning willen opknappen. Directeur Gert van Uffelen van Lithos noemt het nieuwe opdrachtgeverschap leuk en uitdagend. ,,We worden op deze manier een verlengstuk van de corporatie. Door deze manier van werken komen we in gesprek met de mensen in een wijk of buurt.’’ Marco Bakx, manager vastgoedontwikkeling bij Stadlander, benadrukt dat het in de nieuwe samenwerking tussen de corporatie en de aannemers gaat om een breed sociaal-maatschappelijk programma. Ook kan er daardoor efficiënter gewerkt worden.  Het voorkomt dat we elkaar voortdurend aan het controleren zijn.’’

Grote beslissingen
Stadlander wil ook de huurder meer en directer betrekken bij grote beslissingen. Voor huurdersvereningen, gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders komt er daarom op 14 oktober een aparte bijeenkomst. Ton Ringersma vindt het belangrijk om de stem van huurders te horen bij onderwerpen als slopen of nieuwbouw, het investeren in leefbaarheid, de buurt van de toekomst en het nemen van energiebesparende maatregelen. ‘’We zijn eigenlijk van niemand en willen van iedereen zijn. Huurders en gemeenten moeten onze bondgenoten worden.’’