Uw gegevens ophalen

Platform voor de Wmo in de maak

Het Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom (OOBOZ) werkt samen met het Bergse college van B en W aan oprichting van een Wmo-platform.

Dat platform voorziet het college van adviezen over zorg aan kwetsbare mensen. ,,We hebben ze een voorstel toegestuurd en daar staan ze zeer positief tegenover. We denken mee met de initiatiefnemers en maandag is er een vervolgafspraak", zegt verantwoordelijk wethouder Yvonne Kammeijer.

De wethouder komt hiermee tijdens de raadsvergadering op de proppen bij de behandeling van een rekenkamerrapport. Dat gaat over hoe het staat met het langer zelfstandig wonen van ouderen in de gemeente. Het rapport is niet mals. Maar liefst elf aanbevelingen doet de rekenkamer over hoe de gemeente zaken beter op orde krijgt. Kammeijer zegt niet stil te hebben gezeten. ,,We hebben alle aanbevelingen omarmd. En we zijn er volop mee bezig."

De gemeenteraad steekt zijn teleurstelling over het gevoerde beleid niet onder stoelen en banken. Liefst vier moties worden ingediend om bij te sturen. Zo pleit het CDA voor het instellen van een Wmo-platform door het college, een voorstel dat alleen de zegen van de PvdA krijgt. De andere partijen willen de broedende kip niet storen en wachten af wat er uit het overleg met OOBOZ komt. GBWP en GroenLinks zien heil in een seniorenadviesraad. PvdA is voor, maar de rest van de partijen gebruikt dezelfde argumenten als bij het Wmo-platform om tegen te stemmen.

Bijna alle fracties vinden, net als de rekenkamer, dat er van de woonservicegebieden niet of nauwelijks iets terecht is gekomen. Ze constateren dat er gebieden in de gemeente zijn, zoals Halsteren-Noord en Lepelstraat, die onvoldoende voorzieningen hebben om ouderen er zelfstandig te laten wonen. Dat moet in hun ogen snel veranderen. Reden het college opdracht te geven zo snel mogelijk met alle organisaties die gericht zijn op senioren afspraken te maken over goede basisvoorzieningen in alle woongebieden. Alleen D66 steunt deze motie niet.

Als het gaat om ouderenhuisvesting, dan kunnen zaken ook veel beter. Op het CDA na pleiten alle partijen voor een onderzoek naar welke afspraken hierover exact zijn gemaakt met woningcorporatie Stadlander en zorgverlener tanteLouise. En hoe die in elkaar passen in een samenhangend beleid. Kammeijer laat weten zich hier in te kunnen vinden en belooft nog voor eind oktober met het gevraagde stuk te komen. De raad dringt daarop aan omdat hem dat nog in staat stelt geld via de begroting 2018 vrij te maken voor eventuele aanpassingen. De VVD komt met een plan voor een Platform Sociaal Domein. Opdracht aan het college daarvoor uitgangspunten op te stellen. Wethouder Arjan van der Weegen ziet dat wel zitten. Maar daarover staken de stemmen.

Bron: BN/DeStem, dd 23-09-2017