Uw gegevens ophalen

Persbericht - Geen noodzaak meer voor semi-permanente huurwoningen in Steenbergen

Woningcorporatie Stadlander heeft besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van zogenaamde Finch-woningen in het plan Buiten de Veste in Steenbergen. Het plan bestond uit 20 energiezuinige en duurzame woonunits, geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens voor een periode van maximaal 20 jaar. Nieuwe ontwikkelingen hebben er echter toe geleid dat de noodzaak voor deze semi-permanente woonoplossing niet meer aanwezig is.

Stadlander en de gemeente Steenbergen zijn sinds 2015 met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van semipermanente huurwoningen in de wijk Buiten de Veste. De vraag naar deze woningen was destijds actueel. Enerzijds vanwege de gemeentelijke taakstelling om statushouders te huisvesten. Anderzijds was er een lichte groei voorspeld in de vraag naar sociale huurwoningen. Met de Finch-woningen wilde Stadlander naast statushouders ook andere doelgroepen bedienen. Het ging dan met name om urgente woningzoekenden en één- en tweepersoonshuishoudens die op zoek zijn naar een kleine woning tegen een lage huurprijs. Daarmee zou ook de druk op de reguliere, sociale woningmarkt verlicht kunnen worden.

Uit nieuwe demografische en economische voorspellingen blijkt echter dat er geen sprake meer is van een toename in het aantal huishoudens voor de sociale doelgroep. Sterker nog, Stadlander ervaart nu al een ontspannen woningmarkt. Daar komt bij dat het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten flink is afgenomen. De beoogde doelgroepen voor de Finch-woningen kunnen met de huidige woningvoorraad goed gehuisvest worden. Dat is ook zichtbaar in de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning. Een actief woningzoekende vindt gemiddeld in 7 maanden een sociale huurwoning in de gemeente Steenbergen.

Energietransitie
Het wegvallen van de noodzaak maakt dat het voor Stadlander niet meer te verantwoorden is om deze onrendabele investering voort te zetten. Daar komt bij dat vanuit het Rijk de druk op woningcorporaties wordt opgevoerd om een voortrekkersrol te nemen in de energietransitie. Ook Stadlander hecht belang aan deze verduurzamingsoperatie, waarbij woningen energiezuinig en CO2-neutraal worden gemaakt. Om haar woningen toekomstbestendig te maken en de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden, heeft Stadlander besloten haar investeringen ten gunste van de bestaande woningvoorraad in de gemeente Steenbergen te doen.

Stadlander realiseert zich dat ze haar besluit pas laat in het proces heeft genomen. De woningcorporatie dankt het bestuur en ambtenaren van de gemeente Steenbergen voor hun betrokkenheid bij het project.