Uw gegevens ophalen

Ook extra steun voor balkons De Gentiaan

Na delen van de galerijen krijgen ook de balkons van het woon- en winkelcomplex De Gentiaan extra ondersteuning. Uit een aanvullend onderzoek dat Stadlander heeft uitgevoerd naar de constructieve veiligheid van de balkons blijkt dat een aantal van de balkons niet aan de minimumeisen voldoet. Er is geen sprake van onmiddellijk gevaar. De materialen zijn niet aangetast. Desondanks treft Stadlander uit voorzorg maatregelen.

Alle grote balkons worden vanaf maandag 2 oktober onderstempeld. Hoewel een steekproefsgewijs onderzoek heeft aangetoond dat slechts een deel van de grote balkons niet meer voldoet, heeft Stadlander vanuit haar goed huisvaderschap besloten om alle grote balkons te onderstempelen. Een uitzondering is er voor de balkons op de eerste verdieping aan de achterzijde van het Piusplein. Deze balkons voldoen wel aan de minimale eisen. De balkons worden door de onderstaande bebouwing ondersteund. Hier zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Kleine balkons
Ook op de kleine balkons treffen we maatregelen. Uit het onderzoek is gebleken dat de kleine balkons van het gehele gebouw voldoen, behalve bij een zware belasting op de uiterste rand van het balkon. Deze worden daarom afgesloten voor de bewoners, door de deur naar het balkon dicht te zetten.

Structurele oplossing
Alle bewoners van de 88 appartementen van De Gentiaan zijn woensdagmiddag ingelicht. Stadlander beraadt zich nog op een structurele oplossing voor zowel de galerijen als balkons van De Gentiaan.