Uw gegevens ophalen

Nieuwe Flats

Woningcorporatie Stadlander zet vandaag in de wijk Warande in Bergen op Zoom de spade in de grond voor de bouw van twee nieuwe appartementsgebouwen. Ze vullen het braakliggende terrein ter hoogte van de Abraham de Haanstraat, tussen het Groene Gordijn en de Guido Gezellelaan.

ARTIST'S IMPRESSION Stadlander

Het project bestaat uit 83 levensloopbestendige huizen in de sociale woningbouw, waaronder 36 nul-op-de-meter-woningen. Deze zijn energieneutraal. Stroom wordt onder meer opgewekt via zonnepanelen. De overige 47 appartementen zijn zeer energiezuinig. Bewoners kunnen hun auto kwijt in een verdiepte parkeergelegenheid. Tussen de complexen komt een groene doorgang.

 Bron: BN DeStem dd 27-09-2017