Uw gegevens ophalen

Met oprichting van Volkshuisvestelijke Adviesraad versterkt Stadlander verankering in de samenleving

Met ingang van 1 januari 2017 heeft Stadlander een Volkshuisvestelijke Adviesraad. Deze raad is bedoeld om de directe belanghouders – huurders en gemeenten – meer invloed te geven op het strategisch beleid op langere termijn van de corporatie. Tijdens de belanghoudersavond 2016, die dinsdag 5 juli plaatsvond in het nieuwe werkcafé van Stadlander, viel dit initiatief in goede aarde.

Met het instellen van een Volkshuisvestelijke Adviesraad wil Stadlander de legitimiteit vergroten: erkenning, vertrouwen en waardering vanuit de samenleving. De raad gaat de georganiseerde legitimiteit vormgeven, naast de belanghoudersbijeenkomsten die blijven bestaan.

Belanghoudervergadering 2016

Het idee om een Volkshuisvestelijke Adviesraad op te richten is afkomstig van een denktank, die eind vorig jaar, na de vorige belanghoudersbijeenkomst, aan de slag is gegaan. De denktank, onder leiding van voorzitter Leo Gerrichhauzen, bestond uit vertegenwoordigers van de huurders en de gemeenten binnen het werkgebied van Stadlander.

Belanghoudervergadering 2016

In juni adviseerde de denktank om met een Volkshuisvestelijke Adviesraad van start te gaan. “Mits goed samengesteld, met een effectieve werkwijze en in een constructief samenspel met Stadlander en andere betrokken partijen, kan een dergelijke raad het strategisch beleid van Stadlander op langere termijn beïnvloeden en daarmee van betekenis zijn voor de volkshuisvesting in de regio en voor de legitimiteit van (het beleid van) Stadlander”, aldus de denktank.

Belanghoudervergadering 2016

Maar het advies van de denktank bleef niet beperkt tot het vormgeven van de georganiseerde legitimiteit. Ook de praktische legitimiteit van Stadlander moet op orde zijn. Dat is de legitimiteit in de dagelijkse praktijk, op het gebied van dienstverlening, relatie en communicatie en houding en gedrag. Volgens de denktank is daar extra aandacht en actie nodig.

Belanghoudervergadering 2016

Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Stadlander omarmden het advies van de denktank en besloten een Volkshuisvestelijke Adviesraad in te stellen én extra aandacht te besteden aan de praktische legitimiteit. Wat nu volgt is de werving van kandidaten voor de Volkshuisvestelijke Adviesraad, waarna deze per 1 januari 2017 aan de slag kan. Voor Stadlander, maar desgewenst ook voor gemeenten en huurdersbelangenorganisaties.

Belanghoudervergadering 2016

Guust Verpaalen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadlander, sprak tijdens de belanghoudersbijeenkomst op 5 juli over “een zeer degelijk advies” van de denktank. Hij onderstreepte het belang van legitimiteit voor een maatschappelijke organisatie als Stadlander. “De kernvraag is: doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? Niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor de komende decennia, voor huurders die nog niet geboren zijn.” Volgens Verpaalen komen daar drie waarden bij kijken: de huurder centraal, verankering en duurzaamheid. 

Verantwoording
Een belanghoudersbijeenkomst is ook hét moment om terug te blikken en verantwoording af te leggen over de prestaties van het afgelopen jaar. Bestuurder Ton Ringersma deed dat. Hij zoomde onder andere in op de verhuur, het huurbeleid, de wijkaanpak en de leefbaarheid. Het aantal gesloopte en vervangen woningen bleef in 2015 achter bij het beoogde gemiddelde van 450 per jaar. De belanghouders kregen ook te horen dan er 13 miljoen euro is bezuinigd als gevolg van de door het Rijk opgelegde verhuurders- en saneringsheffing. Aan de kritiek op de digitalisering is tegemoet gekomen door onder andere een vereenvoudiging van Mijn Stadlander, het instellen van spreekuren in wijkpunten en de uitbreiding van het Klanthuis en het aantal gebiedsbeheerders. Het jaarresultaat van Stadlander, 11,3 miljoen euro positief, ziet er goed uit, maar kan volgend jaar heel anders zijn. Dat heeft te maken met de waarde van het woningbezit.

Belanghoudervergadering 2016

“Onze prestaties op het gebied van volkshuisvesting en financiën zijn goed”, vatte Ton Ringersma samen. “Maar de relatie met onze huurders en de samenleving, de verankering van Stadlander, kan beter.” Met het oprichten van de Volkshuisvestelijke Adviesraad en de extra aandacht voor de dagelijkse dienstverlening en communicatie, maakt de corporatie daar serieus werk van.

De Denktank m.v.l.n.r. Sjef de Jong, Bert van Beers, Ed Schouten, Margret Vreedenburgh, Leo Gerrichhauzen, Maarten van Eekelen, Ellen Hartendorp, Adrie Snepvangers en Lars van Beek. Han Verbeem, Annette Stinenbosch, Cees Jaspers  en Kees van Dis ontbreken op deze foto.

De Denktank

foto: de Denktank met vlnr: Maarten van Eekelen, Ellen Hartendorp, Sjef de Jong, Leo Gerrichhauzen, Margret Vreedenburgh, Han Verbeem, Lars van der Beek, Bert van Beers, Ed Schouten, Arie Snepvangers en Kees van Dis. Annette Stinenbosch en Cees Jaspers ontbreken op de foto.