Uw gegevens ophalen

Lees alles over het Scheldebalkon in het Boei Bulletin

De komende jaren staat er heel wat te gebeuren voor het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. Stadlander bereikte onlangs een overeenkomst met de gemeente Bergen op Zoom voor de herontwikkeling van het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan en de IJssellaan.

In dit gebied gaan we slopen, bouwen en renoveren. Straten worden verlegd en de wijk krijgt een eigen park.

Hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien, leest u in het Boei Bulletin. Deze nieuwsbrief wordt deze week verspreid onder alle huishoudens in Fort-Zeekant.

In het Boei Bulletin geven we een doorkijk naar het Scheldebalkon van de toekomst. We gaan in op de gemaakte afspraken over nieuwbouw, verkeer, parkeren en groen. En u leest alles over de planning en fasering van alle ontwikkelingen.