Uw gegevens ophalen

Intentieovereenkomst opsplitsing woningen WSG

Negen West-Brabantse woningcorporaties hebben op 11 oktober 2017 een intentieovereenkomst getekend om ieder een deel van de woningen en de leningenportefeuille van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg over te nemen. Voor WSG zou dat betekenen dat de corporatie ophoudt te bestaan. Om het probleem van de restschuld van WSG op te lossen is een saneringsbijdrage van de corporatiesector nodig.

Opsplitsing WSG
De betrokken corporaties zijn AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier. De overname gaat over bijna 4.000 woningen, 1.000 garages en parkeerplaatsen en 100 commerciële ruimten. 

De negen corporaties en WSG zijn ervan overtuigd dat de opsplitsing een reële oplossing is vanuit het perspectief van de huurders, de regio en de volkshuisvesting. Wel gelden er nog een aantal voorbehouden. WSG zal nu zienswijzen over het voornemen opvragen bij betrokken gemeenten en huurdersorganisaties. Na splitsing van het woningbezit, houdt WSG op te bestaan. Naar verwachting van WSG vindt dat begin 2018 plaats.

Sanering WSG 
WSG voert sinds juli 2013 een saneringsplan uit om haar financiële problemen op te lossen. De corporatie ontving saneringssteun en eerder was al duidelijk dat voor een definitieve oplossing substantiële aanvullende saneringssteun nodig is. WSG dient voor eind 2017 een aanvullende saneringsaanvraag in bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een door Aedes ingestelde adviescommissie zal advies uitbrengen over de saneringsaanvraag.

Bron: Aedes.nl, dd13-10-2017