Uw gegevens ophalen

Inspraak strategische keuzes Stadlander gaat op de schop

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporatie Stadlander vindt zichzelf opnieuw uit. Vol zelfvertrouwen bekijkt zij haar rol als sociaal maatschappelijke instelling en zoekt een manier om het eigenaarschap in te vullen bleek op de Relatiedag. De kern blijft dezelfde, maar Stadlander wil dat de belanghouders invloed krijgen bij belangrijke keuzes. Daarom tekent Stadlander voortaan een scherpere scheidslijn tussen organisaties waarmee zij een professionele werkrelatie onderhoudt en belangenhouders die zij als haar maatschappelijke aandeelhouders ziet.

Wilde Stadlander in de voorgaande jaren zo veel mogelijk partijen inspraak geven, vanaf dit jaar mogen werkrelaties, waaronder bouwbedrijven en architecten, niet meer meestemmen bij de strategische keuzes: de te starten nieuwbouwprojecten. Stadlander ziet haar rol veel breder dan sociale woningbouwer, zij voert overheidsbeleid uit en is een belangrijke sociaal maatschappelijke instelling. Maar eigenlijk is de corporatie van niemand, zei bestuursvoorzitter Ton Ringersma. Hoe Stadlander dan de goede keuzes moet maken is de grote vraag.

Carla van Loon interviewt Ton Ringersma

Grote beslissingen
Sloop of nieuwbouw, kwaliteitverbetering woningen, energiebesparing, huurverhoging,…het zijn deze grote beslissingen waarbij de huurder uiteindelijk inspraak moet krijgen zei Ringersma. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, weet hij nog niet.

Het is iets dat hij aan de orde gaat stellen op de komende belanghoudersvergadering op 14 oktober. Daar zijn huurdersorganisaties, gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders uitgenodigd. “Kom meedoen in de denktank”, was de oproep van Ringersma, die internet niet de beste medium voor inspraak lijkt.

Knuffel
Internet is sinds kort het medium voor klantencontacten en blijkt voor verbetering vatbaar. Do Akkermans van de afdeling klantencontacten: “Een aantal jaar geleden kregen we een cursus Knuffel de klant en nu gooien we de deur voor hun neus dicht!” Zij kan klagende klanten de voordelen van het nieuwe systeem nog niet duidelijk maken. ‘Totaal digitaal’ is een gevolg van de verhuurderheffing die woningcorporaties van het rijk opgelegd kregen. “We willen die niet geheel op onze huurders afwentelen”, verklaarde Ringersma de efficiencyslag.

Klanttevredenheidsmetingen geven overigens aan dat huurders tevreden zijn over de afhandeling van meldingen, het probleem zit vooral bij de digitale wijze van indienen. “We hebben een teveel van binnen naar buiten gedacht en zijn de klant een beetje vergeten”, zei Ringersma daarover.

Relaties
De Relatiedag gaf inzicht in de wereld van Stadlander en had een theaterelement ter inspiratie. Stadlander kijkt breder tegen de samenwerking met haar relaties aan. Concrete voorbeelden: Onderhoudsbedrijf signaleert vervuiling, neemt contact op met de Stadlander-klantbegeleider, die zet eventueel de wijkzuster in. Ander voorbeeld: Aannemer is economisch en sociaal vliegwiel tijdens nieuwbouwproject. “Het nieuwe is leuk, maar het is nog niet zo makkelijk”, zei de aannemer daarover.

Een verbeterpunt kwam ook aan de orde: samenwerking bij de 40 procent bewoners van GGZ-instellingen die zij van de overheid naar gewone wijken moeten overplaatsen.

Afschudden
Het imago van een uit de bocht gevlogen logge instelling die door schandalen bij andere woningcorporaties is ontstaan, wil Stadlander van zich afschudden. Een animatiefilm bracht het belang van de woningcorporaties in beeld. De boodschap: Stadlander levert door de lage huren te berekenen een maatschappelijke prestatie van 10 miljoen en investeert de winst van 27 miljoen in woonkwaliteit en duurzaamheid. Om goed te investeren moeten huurders zich mede-eigenaar gaan voelen.

Bron: De Bergen op Zoomse Bode / Internetbode - BIJDRAGE MARJET LUBBERS