Uw gegevens ophalen

Het gaat beter met Warande-Oost, 'maar we zijn er nog niet'

Het gaat nog steeds niet goed met achterstandswijk Warande-Oost in Bergen op Zoom. Bewoners geven de wijk een krappe zes.

Resultaten leefbaarheidsonderzoek bekendgemaakt

 

Zwerfvuil vormt de grootste ergernis van bewoners van de wijk Warande-Oost in Bergen op Zoom. Ook overlast van hangjongeren, onveiligheid op straat, een tweedeling tussen allochtone en autochtone Nederlanders, het ontbreken van een buurthuis of bibliotheek en slechte bestrating worden vaak genoemd.

Dat blijkt uit onderzoek van WijZijn Traverse dat in 2014 en 2015 is uitgevoerd onder 1.500 wijkbewoners. De resultaten van dat onderzoek zijn zaterdag op het Zonneplein bekendgemaakt. Aanleiding voor het onderzoek was een verontrustend rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit 2013. Toen kreeg de wijk Warande-Oost het stempel achterstandswijk.

De 87-jarige Frans Melsen, bewoner van de ouderenflat aan het Zonneplein, onderschrijft de resultaten. Dertien jaar geleden verruilde hij zijn koopwoning voor een appartement dichtbij de winkels. ,,Als ik destijds geweten had wat ik nu weet, was ik hier nooit komen wonen. De straten liggen vol troep, de stoeptegels liggen los en veel ouderen voelen zich onveilig door rondhangende jongeren." Melsen wijt de problemen aan de mengeling van culturen in de wijk die elkaar niet begrijpen.

Volgens Ad Peters, die in de wijk bekend staat als de 'buurtburgemeester', valt het allemaal wel mee in Warande-Oost. ,,Het klopt dat er jongens rondhangen. Als je ze met rust laat, doen ze niets."
Peters heeft de afgelopen zeventien jaar veel gezinnen geholpen, zegt hij. ,,Het gaat de goede kant op, het is een stuk rustiger dan jaren terug."

Het gevolg van een sociaal zwakke wijk ziet Joyce Suijkerbuijk, manager van medisch centrum De Poort, terug in de zorg. De zes huisartsen in haar praktijk behandelen samen 16.000 mensen, van wie een groeiende groep met een zogeheten complexe problematiek. Het gaat op dit moment om 150 gezinnen waar verslaving, schulden en psychische problemen een rol spelen. Belangrijkste oorzaak van de stijgende problematiek zijn de bezuinigingen in de zorg, zegt Suijkerbuijk. ,,Mensen met ggz-problematiek wonen steeds vaker in de wijk en niet meer in ggz-instellingen als GGZ WNB."

Als voorbeeld geeft Suijkerbuijk een gezin van allochtone afkomst met een tienerzoon en twee peuters. Vader zit aan de drugs. Het gezin zit in de schuldsanering, de kinderen worden verwaarloosd. De oudste gaat naar school zonder brood. Moeder wil weg bij haar man, maar durft niet.

Jeugdarts en huisarts zien de problemen, maar weten van elkaar niet wat er speelt.

Dat gaat nu anders. Verschillende disciplines werken samen. Niet alleen huis-, jeugd- en kinderartsen. Ook GGD, WijZijn, basisschool Het Kompas, woningcorporatie Stadlander, de politie en zorginstelling tanteLouise werken samen. Met als resultaat dat probleemgezinnen en kwetsbare ouderen eerder in beeld zijn. Instanties treden nu preventief op. En die aanpak werkt volgens Suijkerbuijk. ,,Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet."

Bron: BN DeStem dd 18-09-2017