Uw gegevens ophalen

Goes populair bij woningzoekende

Goes is het populairst bij mensen die bij Zuidwestwonen staan ingeschreven voor een (sociale) huurwoning.

Op de website Zuidwestwonen.nl presenteren Zeeuwse en West-Brabantse woningcorporaties hun aanbod. Woningcorporatie RWS heeft haar bestand met woningzoekenden afgelopen zomer overgeheveld naar het platform.

Onlangs is een evaluatie gepresenteerd aan de huurdersvereniging van RWS, die de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland als werkgebied heeft. Centrale vraag was of er grote verschillen zijn nu RWS geen 'eigen' inschrijvers meer heeft, maar alles via het centrale woningaanbiedsysteem loopt.

Hoewel de overschakeling volgens RWS-directeur Maarten Sas 'lastig' was, valt het effect mee, zegt hij. In het eerste halfjaar dat RWS onderdeel is van Zuidwestwonen, zijn 269 huurcontracten afgesloten. Volgens Sas wordt massaal op Goes gereageerd. Dat blijkt ook uit de cijfers. Van de mensen die staan ingeschreven voor een sociale huurwoning, hebben er 2.732 Goes als voorkeur in hun zoekprofiel. Daarmee staat de stad met stip bovenaan in het aanbod van alle corporaties binnen Zuidwestwonen. Middelburg staat op twee met 2.466, gevolgd door Bergen op Zoom (2.375) en Vlissingen (2.221). Overigens vertekent dat beeld volgens beleidsadviseur Frank Dirks van RWS wel enigszins. ,,We hebben zoveel mogelijk mensen die bij RWS stonden ingeschreven, proberen over te hevelen naar Zuidwestwonen. Veel daarvan waren al in Goes geïnteresseerd."

Het zijn dus vooral Goesenaren die op Goes reageren, van instroom van buiten is nauwelijks sprake.

Wat betreft de wachttijden zijn er geen 'schokkende wijzigingen' sinds RWS is aangehaakt bij Zuidwestwonen. Voor Goes bedragen die tussen de drie en vier jaar, al wordt dat gemiddelde soms flink beïnvloed door mensen die bijvoorbeeld al vijftien jaar stonden ingeschreven, nooit reageerden en nu ineens hun punten verzilveren. Dat 'sparen' is bij Zuidwestwonen verleden tijd, inschrijfpunten vervallen na drie jaar.

Een voordeel van Zuidwestwonen is dat er meer mogelijkheden zijn om woningen te verdelen, bijvoorbeeld via loting. Dat verhoogt ook de kans voor mensen die nog niet lang staan ingeschreven. Volgens Sas is de wachttijd voor jongeren een van de kortste. In geluiden dat er in Goes een tekort is aan huurwoningen, herkent hij zich niet. ,,Over de grote lijn hebben we wel degelijk genoeg woningen." RWS voert een strategisch voorraadbeleid, gebaseerd op onderzoeken naar lange termijnbehoeften. Daarin worden factoren als krimp en veranderende gezinssamenstellingen meegenomen.

Bron: PZC dd 17-03-2017