Uw gegevens ophalen

GGZ WNB moet nog een miljoen euro besparen in 2017

De instelling voor psychische gezondheidszorg wil onder meer bezuinigen door panden te verkopen en efficiƫnter te plannen.

GGZ WNB zoekt nog een miljoen euro om het verwachte tekort dit jaar tot 1,7 miljoen euro beperkt te kunnen houden. Dat wordt nog spannend, zegt Ineke Strijp van de Raad van Bestuur.

,,De omzet in de geestelijke gezondheidszorg wordt landelijk gezien alleen maar minder, waardoor de inkomsten dalen en je weer extra moet besparen. Maar ik verwacht die 1 miljoen nog wel te vinden, onder andere door slimmer plannen en meer thuiswerken. Daardoor kan een medewerker meer ambulante cliënten per dag bezoeken."

De genoemde 1,7 miljoen vloeit voort uit afspraken met zorgverzekeraars en banken om het tekort van 6,1 miljoen euro waarmee het jaar 2016 werd afgesloten, in twee jaar terug te brengen tot nul.

Uit tussentijdse cijfers blijkt dat dat tekort van 6,1 miljoen euro dit jaar al werd omgebogen tot een tekort van 2,7 miljoen. Dit resultaat werd bereikt door het verkopen en efficiënter gebruiken van vastgoed en het stroomlijnen van het Zorg Diensten Centrum (ZDC), waaronder onder meer de dagbestedingsactiviteiten vallen.

,,Het ZDC moet kostenneutraal worden", zegt Strijp. ,,Dat betekent dat wij geen diensten meer aanbieden aan cliënten van andere instellingen, zoals bijvoorbeeld Traverse, SDW of UWV, als daar geen kostenvergoeding tegenover staat. Het kan niet meer zo zijn dat die dienstverlening ons geld kost."

GGZ WNB (met zo'n 1.000 medewerkers en 6.000 cliënten) gebruikt momenteel zo'n honderd gebouwen, waarvan de helft eigen eigendom is en de andere helft wordt gehuurd. Een aantal kleinere woningen op het Vrederustterrein werd al verkocht aan particulieren en met woningcorporaties Stadlander en AlleeWonen praat GGZ WNB nu over de overname van een aantal gebouwen voor Beschermd Wonen, die ze dan wil terughuren.

Van het kantoor aan de Rooseveltlaan en het pottenbakkerijpand in de Lievevrouwestraat werd de huur opgezegd, de activiteiten naar elders verplaatst. De kassen op het landgoed waar mensen dagbesteding vinden worden volgende week gesloopt. Tot verdriet van sommige medewerkers, maar vanwege de enorme stookkosten onvermijdelijk, zegt Ineke Strijp.

,,De kwekerijactiviteiten worden verplaatst naar buiten en naar andere gebouwen op ons terrein die nu leegstaan. We proberen cliënten ook in te zetten bij ons eigen facilitair bedrijf en voor het onderhoud van het landgoed. Sommigen gaan nu voor dagbesteding naar horeca of een tuinderij elders, terwijl wij voor het landgoedonderhoud betaalde krachten inhuren. Onzinnig."

Tientallen medewerkers krijgen door de stroomlijning een andere werkplek of een andere functie. Of er banen sneuvelen, is nog niet bekend, zegt Strijp.

Bron: BN DeStem, dd 27-10-2017