Uw gegevens ophalen

Corporaties willen 'boedel' WSG overnemen

Negen woningcorporaties (AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier) willen het onroerend goed (4.000 woningen) én een deel van de schuldenlast van de Geertruidenbergse woningcorporatie WSG overnemen. Daartoe hebben ze gisteren een intentieverklaring ondertekend.

Als belanghebbenden zoals gemeenten en huurdersorganisaties en ook de rijksoverheid akkoord gaat, kan WSG begin volgend jaar worden opgeheven.

WSG - vooral actief in de regio's Geertruidenberg en Roosendaal - kwam in 2011 de problemen toen bleek dat zij zo'n 800 miljoen euro had geleend en de rente niet kon betalen. Toenmalig bestuursvoorzitter Peter Span werd ontslagen, waarna zijn opvolger Liesbeth van Beek in 2013 een saneringstraject startte. Onder meer door het afstoten van onroerend goed en een financiële injectie van 118 miljoen euro van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, lukte het om de schuld terug te brengen naar 677 miljoen euro.

,,Er waren drie opties'', aldus Van Beek. ,,Fuseren, zelfstandig doorgaan of verkopen aan de markt.'' Collega-corporaties toonden interesse voor een fusie, maar konden niet de gehele portefeuille overnemen. ,,Ons werkgebied is verspreid over zestien gemeenten. Dat is te groot voor één corporatie.'' Nadenkend ontstond het 'puzzelmodel', waarin negen corporaties zowel een deel van de woningen wilden overnemen, als ook een deel van de schuld.

De corporaties willen alleen onroerend goed overnemen in het eigen  werkgebied. Dat betekent dat sommige meer panden overnemen dan andere.

Elke corporatie neemt dat deel van de schulden over dat ze kan compenseren met de huurinkomsten van de overgenomen panden. Een deel van de schuld blijft over. Hoeveel wilde Van Beek niet zeggen, wel dat het om enkele honderden miljoenen gaat.

Op basis van het puzzelmodel dient WSG een saneringsaanvraag in. De schuld die uiteindelijk resteert wordt afbetaald uit het saneringsfonds, waarvoor alle circa 350 woningcorporaties in Nederland geld moeten reserveren.

WSG heeft ook twee civiele rechtszaken aangespannen. Over wie deze zaken voortzet wilde Van Beek nog niets kwijt.

Bron: BN DeStem dd 12-10-2017