Uw gegevens ophalen

Buurtfeest brengt bewoners Ambachtenwijk bij elkaar

Kinderen krijgen les op een echt drumstel. Andere kinderen spelen met attributen uit de speelkist. Er zijn broodjes en er is wat te drinken. Vaders en moeders zijn er ook. Jong en oud ontmoeten elkaar, en dat is nu net de bedoeling van dit buurtfeest in de Ambachtenwijk in Tholen. Fijn dat het zonnetje schijnt op deze tweede zaterdag van de maand september.

“Dit buurtfeest is een onderdeel van het project GIDS: Gezond In De Stad”, zegt Bianca Noomen. Zij is kartrekker van GIDS in de gemeente Tholen. “Het is een landelijk project, waar wijken en kernen in 165 gemeenten aan meedoen. Het gaat om wijken die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, beweging en sociale cohesie.”

De gemeente speelt een aanjagende rol. De invulling van GIDS ligt bij de bewoners zelf. In de Ambachtenwijk is de betrokkenheid goed van de grond gekomen. Bianca: “We zijn aan de slag gegaan met actieve bewoners die zich willen inzetten voor hun wijk. Hier zijn dat er wel een stuk of tien. Ze hebben zich verenigd in Care4You Ambachtenwijk.” Dan stapt Bianca met de broodjes op de feestgangers af.

Speelgoedkist
Vorig jaar was er ook al een buurtfeest in de Thoolse wijk. Dat feest, waarin de diverse culturen in de wijk aan bod kwamen, was direct een succes. Deze tweede editie is meer gericht op de kinderen in de wijk. Niet voor niets kwamen burgemeester Ger van de Velde en wethouder Jan Harmsen zaterdag een kist vol speelgoed brengen. Speelgoed dat door de kinderen uit de buurt zelf was uitgezocht. De kist staat verankerd op het pleintje waar het buurtfeest plaatsvond, aan de Kuipersdreef. Een paar sleutelbeheerders kunnen de speelgoedkist openen, waarna het spelen kan beginnen.

De burgemeester zette haar ‘handtekening’ op de kist: verfafdrukken van haar handen. Samen met de wethouder onthulde ze ook een naambordje van de wijk. Een bordje dat door bewoners van de Ambachtenwijk zelf is ontworpen. Dat was in de ochtend. ’s Middags stond een speurtocht voor de kinderen op het programma en daarna nog een barbecue voor alle wijkbewoners.

Het leeft
Stadlander is ook vertegenwoordigd op deze mooie dag in de Thoolse wijk. “Wij ondersteunen dit soort initiatieven van bewoners”, zegt Anissa Azoul, projectleider leefbaarheid en gebiedsconsulente van Stadlander, tijdens de lunch. “Waarom? Omdat we nogal wat huurwoningen in deze wijk hebben en omdat het goed is als bewoners met elkaar in contact komen. Dat bevordert de sociale cohesie. Je ziet overal gesprekken ontstaan. Het leeft. De bewoners hebben dit buurtfeest georganiseerd. Het is echt iets van de wijk zelf. Wij zijn hier vandaag met onze ‘SRV-wagen’. Zo is Stadlander herkenbaar en laten we zien dat we aanwezig zijn in de wijk.”

Een van de organisatoren van Care4You Ambachtenwijk is Linda Oldenbeuving. Ze is druk in gesprek, maar tussendoor wil ze best even wat kwijt. “Er was hier weinig voor de kinderen. Het speeltuintje was veranderd in een uitlaatveld voor honden en katten. Maar er is veel verbeterd. En nu hebben we ook een speelgoedkist in de wijk. Die brengt kinderen bij elkaar”, zegt ze terwijl een meisje mooie roffels uit het drumstel tovert. “Heel goed voor de wijk, net zoals het feest van vandaag.”