Uw gegevens ophalen

Belanghouders Stadlander laten hun stem gelden op eerste Algemene Vergadering

Stadlander blijft onverminderd ambitieus en houdt vast aan de ingezette volkshuisvestelijke koers, ook nu het Rijk de woningcorporaties de duimschroeven aandraait. Dat was woensdag 10 april de centrale boodschap tijdens de eerste Algemene Vergadering van Belanghouders die door Stadlander in De Sprenge op Landgoed Vrederust werd georganiseerd.

Honderdtwintig vertegenwoordigers van gemeenten, politiek, maatschappelijke instellingen, huurdersbelangenverenigingen, ondernemers en de bouwsector waren aanwezig en lieten hun mening horen over het te voeren beleid. De stedelijke vernieuwing van Gageldonk-West in Bergen op Zoom werd algemeen gezien als het belangrijkste bouwproject in de regio. Iemand als Paul Korzilius van de Stichting Peuterspeelzalen was er blij mee. “Ik hoop nu echt dat de spade snel de grond in kan en dat we samen een kleurrijke en vitale wijk realiseren.’’

 

De komende tien jaar investeert Stadlander 540 miljoen euro in tal van projecten in de regio West-Brabant/Tholen. Directeur-bestuurder Ton Ringersma rekende de aanwezige belanghouders voor hoe de corporatie dat voor elkaar wil krijgen, in een tijd dat het Rijk allerlei heffingen oplegt aan corporaties. Stadlander verwacht 4 miljoen euro aan extra huur per jaar te ontvangen. Door een betere samenwerking in de hele bouwketen wordt jaarlijks 2 miljoen euro bespaard. Eenzelfde bedrag wordt bespaard door bezuinigingen op de eigen organisatie, een ingreep die tussen de 18 en 24 voltijdsbanen gaat kosten. In totaal hoeft er op die manier slechts 5 miljoen euro te worden ingeleverd op nieuwbouw, onderhoud en renovatie. De noodzaak voor Stadlander om efficiënter te werken was volgens Ringersma intern al onderkend, nog voor het Rijk de zogeheten verhuurdersheffing aankondigde. “De omslag naar doelmatiger functioneren was al ingezet en wordt nu enkel nog urgenter.’’

 

Prioriteiten

In de nieuwe werkelijkheid, zoals Ringersma de huidige marktomstandigheden noemde, is het voor corporaties als Stadlander hoe dan ook nodig om prioriteiten te stellen. Anders gezegd: niet alles kan doorgaan, er moeten keuzes worden gemaakt. Daarom werden aan de belanghouders tien projecten voorgelegd waarop gestemd kon worden, in volgorde van belangrijkheid. Gageldonk-West kreeg de meeste stemmen. Een uitkomst waar ook burgemeester Saskia Bolten van de gemeente Steenbergen mee kon leven, hoewel ze haar ‘eigen’ Ram van Haagedoorn op één had gezet. “Ik ben zestien jaar geleden uit Bergen op Zoom verhuisd en toen spraken we er al over. Als het nu nog steeds op de agenda staat is daar echt iets aan de hand.’’ Ringersma was blij met die brede, de gemeentegrenzen overstijgende visie. “Er is afgewogen gestemd, vanuit een regionale visie op de woningmarkt.’’

 

Algemene Vergadering van Belanghouders Stadlander - Met stellingen peilde Stadlander of de belanghouders zich kunnen vinden in de koers die de woningcorporatie vaart. foto Tonny Presser

 

Kwaliteit

Andere projecten die binnen de geschetste financiële kaders kunnen worden uitgevoerd zijn de centrumontwikkeling in Halsteren, de herstructurering in Sint-Maartensdijk West en de Ram van Haagedoorn in Steenbergen, een inbreiding waar seniorenwoningen zijn voorzien. Opvallend hoog scoorde ook het project Slim en Snel dat door de belanghouders een tweede plaats werd toegekend, onmiddellijk na Gageldonk West. In het kader van Slim en Snel wordt de kwaliteit verbeterd van in totaal 600 woningen, van zowel de corporatie als particulieren. Op de derde plaats in de stemming eindigde het plan om de komende tien jaar in totaal 10.000 woningen in de regio energiezuiniger te maken. Ook de diverse leefbaarheidsinitiatieven (vijfde plaats) kunnen normaal gesproken de komende jaren gewoon doorgang vinden.  Minder prioriteit werd gegeven aan de uitvoering van Bergse projecten als Guido Gezellelaan, BBA/Veoliaterrein en het Brugdeel De Markiezaten. Diverse insprekers, waaronder het Bergse raadslid Peter van den Ouden (Groen Links) en Henk Geluk van de SGP-Tholen hadden op voorhand vraagtekens bij de status van de verkiezing. Volgens Ton Ringersma was de stemming door de belanghouders vooral richting gevend. “Uw stem weegt zwaar, heel zwaar, in de prioritering van de projecten.’’

 

Algemene Vergadering van Belanghouders Stadlander - Met stellingen peilde Stadlander of de belanghouders zich kunnen vinden in de koers die de woningcorporatie vaart. foto Tonny Presser

 

Algemene Vergadering van Belanghouders Stadlander - Met stellingen peilde Stadlander of de belanghouders zich kunnen vinden in de koers die de woningcorporatie vaart. foto Tonny Presser