Uw gegevens ophalen

Armoedepact werpt zijn vruchten af

De Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek is trots op het succes van het Armoedepact in zijn gemeente.

Door het Armoedepact zijn er amper nog huisuitzettingen en wordt er steeds meer gebruikgemaakt van de regelingen die bedoeld zijn voor gezinnen die op of onder de armoedegrens moeten leven.

Van der Beek opperde drie jaar geleden het plan. Om verenigingen, bedrijven, scholen en instellingen te laten participeren in de bestrijding van armoede. De clubs werden door de wethouder aangeschreven om een convenant te ondertekenen, waarin werd beloofd om zo snel mogelijk armoede bij inwoners te signaleren en daar actie op te ondernemen.

Van der Beek geeft een aantal voorbeelden. ,,De woningstichtingen Stadlander en de Woningstichting Woensdrecht maken deel uit van het Armoedepact en geven ons zo snel mogelijk huurachterstanden door. Als gemeente kunnen we dan in samenspraak met de woningstichting afspraken maken over een betalingsregeling en hoe we financiële problemen in de toekomst kunnen voorkomen."

Ook sportverenigingen hebben zich bij het Armoedepact aangesloten. ,,Er zijn financiële regelingen via het jeugdsportfonds die kinderen uit arme gezinnen middelen in natura verschaffen om toch lid te kunnen worden van een sportclub. Die clubs kunnen hun leden erop attenderen welke regelingen er zijn om te kunnen blijven sporten."

Van der Beek zag hoe een paar jaar geleden amper gebruik werd gemaakt van de verschillende potjes die er zijn voor armoedebestrijding. ,,Nu wordt er met grote regelmaat gebruikgemaakt van al die regelingen omdat ze door het Armoedepact bekend zijn geworden."

Drie keer per jaar is er in het gemeentehuis een bijeenkomst waarbij weer nieuwe partijen zich aansluiten bij het Armoedepact. Van der Beek dacht drie jaar geleden nog dat het bij een drietal bijeenkomsten zou blijven. ,,We hebben er inmiddels zeven achter de rug en in december komt nummer acht er aan."

In totaal hebben zich al ruim 30 partijen aangesloten bij het Armoedepact. Andere partijen die het convenant hebben ondertekend zijn banken, zorgverzekeraars, scholen en de parochie. Van der Beek: ,,Allemaal instanties die middenin de samenleving staan en redelijk snel signalen zien dat er financiële problemen ontstaan. Het mooie is dat steeds meer partijen aankloppen om het convenant te mogen ondertekenen."

Van der Beek zegt dat hij de armoede bij de burgers niet kan wegnemen, maar dat hij wel de financiële pijn kan verzachten. ,,En het is belangrijk dat iedereen in de samenleving mee kan doen en dat geldt ook voor gezinnen met een smalle beurs." Van der Beek hoopt dat ook na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een nieuw college door gaat met het uitbreiden van het Armoedepact.

Bron: BN DeStem, dd 23-09-2017