Uw gegevens ophalen

Ambassadeurs gaan Smerdiek op weg helpen

De bijeenkomst 'Smerdiek op weg... geen woorden maar daden' trok woensdagavond meer bezoekers dan verwacht. Dorpsgenoten, ambtenaren, raadsleden en medewerkers van Stadlander kwamen samen om te bedenken hoe ze de leefbaarheid in hun dorp kunnen verbeteren. Per onderwerp hebben zich verschillende ambassadeurs opgeworpen. Zij zijn kartrekkers bij het oplossen van specifieke problemen en moeten andere Smerdiekenaren op sleeptouw nemen.

Van tevoren hadden zich veertig personen aangemeld, maar uiteindelijk zat haast het dubbele aantal in dorpshuis Haestinge. Na een algemeen gedeelte gingen de mensen in groepen verder en gingen verschillende thema's af om te bedenken wat er scheelt aan Sint-Maartensdijk. Voorbeelden van thema's zijn sport, zorg en jeugd. 

De bedoeling was om vervolgens niet een klaagrondje te houden, maar met oplossingen te komen. Met de ambassadeurs als kartrekkers en steun van de gemeente, woningcorporatie Stadlander en de Dorpstafel moeten die zelfbedachte oplossingen in de komende maanden gestalte krijgen. 30 november is er een terugkomavond. 

Bron: Eendrachtbode.nl, dd 14-09-2017