Uw gegevens ophalen

'Mag ik dan nu de briefjes zien?'

BERGEN OP ZOOM - Woningcorporatie Stadlander hield woensdagavond de jaarlijkse Vergadering van Belanghouders. Ruim 80 genodigden -voornamelijk politici en huurders- hadden de gelegenheid hun stem te laten horen bij het beleid voor 2016. Na aftrek van kosten en vaste lasten heeft Stadlander volgend jaar 30 miljoen euro te besteden aan maatschappelijke inzet. En wáár dat aan besteed wordt, dat kunnen de belanghouders meebepalen.

Tekst / foto's: Han Verbeem

Moet het geld naar woningkwaliteit, sloop, nieuwbouw, sociaal beheer of renovatie? Met de bekende stembriefjes geven de aanwezigen in de Theaterzaal hun mening. Blauw staat voor méér geld, geel voor minder. Directeur Ton RIngersma gaat in gesprek met de aanwezigen, waarbij gespreksleidster Carla van Loon het debat structureert.

'Sigaar uit eigen doos'

De overheadprojector toont een aantal tabellen met kerncijfers op het scherm. In 2014 heeft Stadlander in totaal 27 miljoen besteed aan wijken en woningen; voor 2016 zal daarvoor 30 miljoen beschikbaar zijn. Een stijging die deels te danken is aan de huurstijgingen -waarbij overigens de absolute minima worden gecompenseerd, zo belooft Ringersma. "Een sigaar uit eigen doos", klinkt het uit de zaal. "Inderdaad", geeft de directeur toe. "Maar het gaat wel om verbetering van de woningen en van de wijk." En maatschappelijke inzet is nou nét wat een woningcorporatie onderscheidt van de private huursector, waar elke euro die achter de streep overblijft naar de aandeelhouders gaat.

Méér of minder geld

Dan komen de vergelijkingen. "In 2014 besteedde Stadlander 10 miljoen aan extra woningkwaliteit. Moet dat méér of minder worden in 2016?", zo houdt de gespreksleidster de zaal voor. De gele briefjes overheersen vanaf de tribune: minder dus. Hoeveel dan? "Zeveneneenhalf", klinkt het uit het publiek. Weer gaan de briefjes omhoog en de aantallen zijn ditmaal in evenwicht. Zeveneneenhalf, het getal wordt ingevuld.

Koek verdeeld

Zo gaat het verder. Uiteindelijk blijkt dat de belanghouders de koek als volgt willen verdelen: 7,5 miljoen naar extra woningkwaliteit; 7 miljoen naar nieuwbouw; 4,5 miljoen naar sloop en evenzoveel naar sociaal beheer; en tenslotte 6,5 miljoen naar renovatie. Dat verschilt met de verdeling die Stadlander zelf heeft gemaakt voor 2016: daarbij gaat het merendeel naar woningkwaliteit (10 miljoen, net zoals in 2014) en de overige posten wordt elk 5 miljoen toebedeeld.

Legitimiteit

Na het cijferwerk volgt een presentatie over een onderzoek naar legitimatie, waarbij de maatschappelijke rol van Stadlander onder de loep is gelegd. Legitimiteit staat voor het draagvlak van de woningcorporatie in de samenleving: erkenning, vertrouwen en steun. Een aantal belanghouders had vóóraf een enquete ingevuld waarbij men kon reageren op een aantal stellingen. Deze hebben onder meer betrekking op thema's als: publiek belang, communicatie, reputatie, samenwerking, beleid en uitvoering van maatschappelijke taken. Daaruit bijkt dat het wel goed zit met Stadlander. Op vrijwel alle vlakken is een voldoende of hoger gescoord.

Denktank

Toch wil Stadlander méér bereiken. De corporatie wil de banden met de huurders en de gemeenten verder intensiveren met meer zeggenschap en invloed voor de belanghouders binnen de organisatie. Een speciale 'denktank' gaat de komende maanden aan de slag om te kijken hoe dat het beste kan. Bij de volgende vergadering in oktober 2016 moet er een concreet plan voorliggen.

Bron: Kijk op Bergen op Zoom dd 15-10-2015