Uw gegevens ophalen

'Je zal er maar naast wonen'

Corporaties worstelen met verwarde personen
Woningbouwverenigingen pleiten voor  versoepeling van de Privacywet. ,,We moeten niet alleen de verwarde  persoon, maar ook zijn omgeving beschermen.''